unstick r47860

Revision 47860

Date:
2015/12/14 15:47:53
Author:
remko
Revision Log:
another chapter update from Mike..

Submitted by: Mike Snow B.V.
Facilitated by: Snow B.v.
Files:

Legend:

 
Added
 
Removed
 
Modified
 • translations/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml

   
  5 5 $FreeBSD$
  6 6
  7 7 %SOURCE% en_US.ISO8859-1/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.xml
  8 %SRCID% 41645
  8 %SRCID% 47096
  9 9 -->
  10 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0" xml:id="ppp-and-slip">
  11 <info><title>PPP en SLIP</title>
  10 <chapter xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"
  11 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0"
  12 xml:id="ppp-and-slip">
  13 <!--
  14 <chapterinfo>
  12 15 <authorgroup>
  13 <author><personname><firstname>Jim</firstname><surname>Mock</surname></personname><contrib>Geherstructureerd, gereorganiseerd en geupdate
  14 door </contrib></author>
  16 <author>
  17 <firstname>Jim</firstname>
  18 <surname>Mock</surname>
  19 <contrib>Geherstructureerd, gereorganiseerd en geupdate
  20 in Maart 2000 door </contrib>
  21 </author>
  15 22 </authorgroup>
  16 23 <authorgroup>
  17 <author><personname><firstname>Remko</firstname><surname>Lodder</surname></personname><contrib>Vertaald door </contrib></author>
  24 <author>
  25 <firstname>Remko</firstname>
  26 <surname>Lodder</surname>
  27 <contrib>Vertaald door </contrib>
  28 </author>
  18 29 </authorgroup>
  19 </info>
  30 </chapterinfo>
  31 -->
  20 32
  21
  33 <title><acronym>PPP</acronym></title>
  22 34
  23 35 <sect1 xml:id="ppp-and-slip-synopsis">
  24 36 <title>Overzicht</title>
  25 37
  26 38 <indexterm xml:id="ppp-ppp">
  27 <primary>PPP</primary>
  39 <primary><acronym>PPP</acronym></primary>
  28 40 </indexterm>
  29 41
  30 <indexterm xml:id="ppp-slip">
  31 <primary>SLIP</primary>
  32 </indexterm>
  42 <para>&os; ondersteunt het Point-to-Point (<acronym>PPP</acronym>)
  43 protocol dat kan worden gebruikt om een netwerk of internet
  44 verbinding op te zetten via een inbelmodem. Dit hoofdstuk beschrijft
  45 hoe modem-gebaseerde communicatiediensten in &os; te configureren.</para>
  33 46
  34 <para>&os; heeft een aantal manieren om de ene computer met de
  35 andere te verbinden. Om een netwerk of internet verbinding
  36 op te zetten door een inbelmodem, of om anderen toe te
  37 staan dit te doen door de machine heen vereist het gebruik
  38 van PPP en SLIP. Dit hoofdstuk beschrijft het opzetten van
  39 op modems gebaseerde diensten in meer detail.</para>
  40
  41 47 <para>Na het lezen van dit hoofdstuk weet u:</para>
  42 48
  43 49 <itemizedlist>
  44 50 <listitem>
  45 <para>Hoe gebruikers PPP opgezet kan worden.</para>
  51 <para>Hoe een <acronym>PPP</acronym> verbinding te configureren,
  52 te gebruiken en hoe problemen op te lossen.</para>
  46 53 </listitem>
  47 54 <listitem>
  48 <para>Hoe kernel-PPP opgezet kan worden (alleen voor
  49 &os;&nbsp;7.X).</para>
  55 <para>Hoe <acronym>PPP</acronym> over Ethernet op te zetten
  56 (<acronym>PPPoE</acronym>).</para>
  50 57 </listitem>
  51 58 <listitem>
  52 <para>Hoe <acronym>PPPoE</acronym> opgezet kan worden (PPP
  53 over Ethernet).</para>
  59 <para>Hoe <acronym>PPP</acronym> over <acronym>ATM</acronym>
  60 op te zetten (<acronym>PPPoA</acronym>).</para>
  54 61 </listitem>
  55 <listitem>
  56 <para>Hoe <acronym>PPPoA</acronym> opgezet kan worden (PPP
  57 over ATM).</para>
  58 </listitem>
  59 <listitem>
  60 <para>Hoe een SLIP-server en cli�nt opgezet kan worden en
  61 hoe dat geconfigureerd wordt (alleen voor &os;&nbsp;7.X).</para>
  62 </listitem>
  63 62 </itemizedlist>
  64 63
  65 <indexterm xml:id="ppp-ppp-user">
  66 <primary>PPP</primary>
  67 <secondary>gebruiker-PPP</secondary>
  64 <indexterm>
  65 <primary><acronym>PPP</acronym></primary>
  68 66 </indexterm>
  69
  70 <indexterm xml:id="ppp-ppp-kernel">
  71 <primary>PPP</primary>
  72 <secondary>kernel-PPP</secondary>
  73 </indexterm>
  74
  75 <indexterm xml:id="ppp-ppp-ethernet">
  76 <primary>PPP</primary>
  67 <indexterm>
  68 <primary><acronym>PPP</acronym></primary>
  77 69 <secondary>over Ethernet</secondary>
  78 70 </indexterm>
  79 71
   
  86 78
  87 79 <listitem>
  88 80 <para>De basis en doeleinden van een inbel verbinding
  89 en van PPP en/of SLIP.</para>
  81 en van <acronym>PPP</acronym>.</para>
  90 82 </listitem>
  91 83 </itemizedlist>
  92
  93 <para>U kunt zich afvragen wat het verschil is tussen gebruiker-PPP
  94 en kernel-PPP. Het antwoord is simpel: gebruiker-PPP verwerkt
  95 inkomend en uitgaande data in het gebruikersland in plaats van
  96 in de kernel. Dit is duur in de zin van het kopi�ren van de
  97 data tussen de kernel en het gebruikersland, maar levert meer
  98 mogelijkheden voor de PPP implementatie. Gebruikers PPP gebruikt
  99 het <filename>tun</filename> apparaat om te communiceren met
  100 de buitenwereld. Kernel-PPP maakt gebruik van het
  101 <filename>ppp</filename> apparaat.</para>
  102
  103 <note>
  104 <para>Voor de rest van dit hoofdstuk, zal gebruiker-PPP gebruikt
  105 worden als <application>ppp</application> tenzij er onderscheid
  106 gemaakt moet worden met andere PPP software zoals
  107 <application>pppd</application>. Tenzij anders vermeld moeten
  108 alle uitgelegde commando's in dit hoofdstuk gestart worden als
  109 de <systemitem class="username">root</systemitem> gebruiker.</para>
  110 </note>
  111 84 </sect1>
  112 85
  113 86 <sect1 xml:id="userppp">
  114 <info><title>Gebruikmaken van gebruiker-PPP</title>
  87 <!--
  88 <sect1info>
  115 89 <authorgroup>
  116 <author><personname><firstname>Tom</firstname><surname>Rhodes</surname></personname><contrib>Bijgewerkt en uitgebreid door </contrib></author>
  90 <author>
  91 <firstname>Tom</firstname>
  92 <surname>Rhodes</surname>
  93 <contrib>Bijgewerkt en uitgebreid door </contrib>
  94 </author>
  117 95 </authorgroup>
  118 96 <authorgroup>
  119 <author><personname><firstname>Brian</firstname><surname>Somers</surname></personname><contrib>Origineel bijgedragen door </contrib></author>
  97 <author>
  98 <firstname>Brian</firstname>
  99 <surname>Somers</surname>
  100 <contrib>Origineel bijgedragen door </contrib>
  101 </author>
  120 102 </authorgroup>
  121 103 <authorgroup>
  122 <author><personname><firstname>Nik</firstname><surname>Clayton</surname></personname><contrib>Met input van </contrib></author>
  123 <author><personname><firstname>Dirk</firstname><surname>Fr�mberg</surname></personname></author>
  124 <author><personname><firstname>Peter</firstname><surname>Childs</surname></personname></author>
  104 <author>
  105 <firstname>Nik</firstname>
  106 <surname>Clayton</surname>
  107 <contrib>Met input van </contrib>
  108 </author>
  109 <author
  110 <firstname>Dirk</firstname>
  111 <surname>Fr�mberg</surname>
  112 </author>
  113 <author>
  114 <firstname>Peter</firstname>
  115 <surname>Childs</surname>
  116 </author>
  125 117 </authorgroup>
  126 </info>
  118 </sect1info>
  119 -->
  127 120
  128
  121 <title><acronym>PPP</acronym> configureren</title>
  129 122
  130 <sect2>
  131 <title>Gebruiker-PPP</title>
  123 <para>&os; biedt ingebouwde ondersteuning voor het beheer van inbel
  124 <acronym>PPP</acronym> verbindingen met behulp van &man.ppp.8;. De
  125 standaard &os; kernel biedt ondersteuning voor
  126 <filename>tun</filename> wat wordt gebruikt om te communiceren met
  127 modemhardware. Configuratie wordt uitgevoerd door het bewerken van
  128 ten minste één configuratiebestand. Configuratiebestanden
  129 met voorbeelden worden opgegeven. Tenslotte word <command>ppp</command>
  130 gebruikt om verbindingen te starten en te beheren.</para>
  132 131
  133 <sect3>
  134 <title>Vereisten</title>
  132 <para>Om een <acronym>PPP</acronym> verbinding te gebruiken, zijn de
  133 volgende items nodig:</para>
  135 134
  136 <para>Dit document gaat er vanuit dat u de volgende punten
  137 beschikbaar heeft:</para>
  135 <itemizedlist>
  136 <listitem>
  137 <para>Een inbel account bij een Internet Service Provider
  138 (<acronym>ISP</acronym>).</para>
  139 </listitem>
  138 140
  139 <itemizedlist>
  140 <listitem>
  141 <para>Een account bij een Internet Service Provider (ISP)<indexterm xml:id="ppp-isp"><primary>ISP</primary></indexterm>
  142 waarmee verbinding gemaakt wordt door middel van
  143 PPP<indexterm xml:id="ppp-ppp2"><primary>PPP</primary></indexterm>.</para>
  144 </listitem>
  141 <listitem>
  142 <para>Een inbelmodem.</para>
  143 </listitem>
  145 144
  146 <listitem>
  147 <para>Een modem of een ander apparaat verbonden met uw PC en
  148 correct geconfigureerd zodat u verbinding kan maken met uw
  149 ISP.</para>
  150 </listitem>
  145 <listitem>
  146 <para>Het inbelnummer voor de <acronym>ISP</acronym>.</para>
  147 </listitem>
  151 148
  152 <listitem>
  153 <para>De inbelnummers van uw ISP.</para>
  154 </listitem>
  149 <listitem>
  150 <para>De loginnaam en het wachtwoord toegewezen door de
  151 <acronym>ISP</acronym>.</para>
  152 </listitem>
  155 153
  156 <listitem>
  157 <para>Uw loginnaam<indexterm xml:id="ppp-login"><primary>loginnaam</primary></indexterm> en wachtwoord<indexterm xml:id="ppp-password"><primary>wachtwoord</primary></indexterm> (danwel een combinatie van een
  158 standaard &unix;<indexterm xml:id="ppp-unix"><primary>UNIX</primary></indexterm>-stijl
  159 login en wachtwoord of een PAP<indexterm xml:id="ppp-pap"><primary>PAP</primary></indexterm> of CHAP<indexterm xml:id="ppp-chap"><primary>CHAP</primary></indexterm>
  160 login en wachtwoordcombinatie).</para>
  161 </listitem>
  154 <listitem>
  155 <para>Het IP-adres van ��n of meerdere
  156 <acronym>DNS</acronym> servers. Normaal gesproken verschaft
  157 de <acronym>ISP</acronym> deze adressen. Als u er echter geen
  158 ��n gekregen heeft, kan &os; geconfigureerd worden om
  159 <acronym>DNS</acronym> onderhandeling te gebruiken.</para>
  160 </listitem>
  161 </itemizedlist>
  162 162
  163 <listitem>
  164 <para>Het IP-adres van ��n of meerdere
  165 naamservers<indexterm xml:id="ppp-nameserver"><primary>naamserver</primary></indexterm>. Normaal gesproken krijgt u twee IP
  166 adressen van uw ISP om te gebruiken. Als u er echter geen
  167 ��n gekregen heeft, kunt u het commando
  168 <command>enable dns</command> gebruiken in
  169 <filename>ppp.conf</filename> en
  170 <application>ppp</application> zal de naamservers voor
  171 u configureren. Deze optie is afhankelijk van de PPP
  172 implementatie van de ISP, welke DNS onderhandeling
  173 moet ondersteunen.</para>
  174 </listitem>
  175 </itemizedlist>
  163 <para>Indien de vereiste informatie ontbreekt, neem contact
  164 op met de <acronym>ISP</acronym>.</para>
  176 165
  177 <para>De volgende informatie kan aangeleverd worden door uw
  178 ISP maar is niet echt noodzakelijk:</para>
  166 <para>De volgende informatie kan aangeleverd worden door uw
  167 <acronym>ISP</acronym> maar is niet echt noodzakelijk:</para>
  179 168
  180 <itemizedlist>
  181 <listitem>
  182 <para>Het IP-adres van de router van uw ISP. De router is
  183 de machine waarmee u verbinding maakt en welke ingesteld
  184 wordt als de <emphasis>standaard route</emphasis>. Als
  185 u deze informatie niet heeft, kunt u een willekeurig
  186 adres verzinnen waarna de PPP server van de ISP het juiste
  187 adres vertelt zodra u verbinding maakt.</para>
  169 <itemizedlist>
  170 <listitem>
  171 <para>Het <acronym>IP</acronym>-adres van de standaard router.
  172 Als deze informatie niet bekend is zal de <acronym>ISP</acronym>
  173 de juiste waarde automatisch verstrekken tijdens het maken van de
  174 verbinding. Bij het configureren van <acronym>PPP</acronym>
  175 als <literal>HISADDR</literal>.</para>
  176 </listitem>
  188 177
  189 <para>Dit IP-adres wordt door <application>ppp</application>
  190 <literal>HISADDR</literal> genoemd.</para>
  191 </listitem>
  178 <listitem>
  179 <para>Het netwerkmasker. Als de <acronym>ISP</acronym> deze niet
  180 deze niet heeft opgegeven, zal <systemitem
  181 class="netmask">255.255.255.255</systemitem> worden gebruikt
  182 in het &man.ppp.8; configuratiebestand.</para>
  183 </listitem>
  192 184
  193 <listitem>
  194 <para>Het netwerkmasker wat gebruikt moet worden. Als uw ISP
  195 deze niet heeft opgegeven, kan <systemitem class="netmask">255.255.255.255</systemitem> gebruikt
  196 worden.</para>
  197 </listitem>
  185 <listitem>
  186 <indexterm xml:id="ppp-static-ip">
  187 <primary>statisch <acronym>IP</acronym>-adres</primary>
  188 </indexterm>
  198 189
  199 <listitem>
  200 <para>Als uw ISP u een vast IP-adres<indexterm xml:id="ppp-static-ip"><primary>statisch IP-adres</primary></indexterm> en hostnaam levert,
  201 kunt u deze invoeren. In andere gevallen bepaalt de
  202 andere kant welk adres er uitgegeven wordt.</para>
  203 </listitem>
  204 </itemizedlist>
  190 <para>Als de <acronym>ISP</acronym> een vast
  191 <acronym>IP</acronym>-adres en hostnaam heeft toegewezen,
  192 dient het in het configuratiebestand ingevoerd te worden. In
  193 andere gevallen zal deze informatie autmatisch verstrekt worden
  194 tijdens het maken van de verbinding.</para>
  195 </listitem>
  196 </itemizedlist>
  205 197
  206 <para>Als u niet in bezit bent van de vereiste informatie, moet
  207 u contact opnemen met uw ISP.</para>
  198 <para>De rest van dit hoofdstuk laat zien hoe &os; te configureren
  199 voor gewone <acronym>PPP</acronym>-verbinding scenarios. Het
  200 vereiste configuratie bestand is
  201 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> aanvullende bestanden
  202 en voorbeelden zijn beschikbaar in
  203 <filename>/usr/share/examples/ppp/</filename>.</para>
  208 204
  209 <note>
  210 <para>Door de rest van dit hoofdstuk worden in veel van de
  211 voorbeelden configuratie bestanden genummerd per
  212 regel. Deze nummers dienen alleen als hulp voor de
  213 presentatie en discussie en zijn verder niet bedoeld om
  214 daadwerkelijk ge�mplementeerd te worden. Een juiste
  215 inspringing met tabs en spaties zijn daarbij ook
  216 belangrijk.</para>
  217 </note>
  205 <note>
  206 <para>Vele voorbeeld bestanden in dit gedeelte geven
  207 regel nummers weer. Deze regel nummers zijn toegevoegd om
  208 het gemakkelijker te maken de discussie te volgen en zijn
  209 niet bedoeld om in het bestand zelf te worden geplaatst.</para>
  218 210
  219 </sect3>
  211 <para>Correct inspringen is belangrijk bij het bewerken van een
  212 configuratiebestand. Regels die eindigen met een
  213 <literal>:</literal> starten in de eerste kolom (begin van de regel)
  214 terwijl alle andere regels moeten ingespringen zoals getoond
  215 door middel van spaties of tabs.</para>
  216 </note>
  220 217
  221 <sect3>
  222 <title>Automatische configuratie van
  223 <application>PPP</application></title>
  218 <sect2 xml:id="userppp-staticIP">
  219 <title>Basisconfiguratie</title>
  224 220
  225 <indexterm>
  226 <primary>PPP</primary>
  227 <secondary>configuratie</secondary>
  228 </indexterm>
  221 <indexterm>
  222 <primary>PPP</primary>
  223 <secondary>met statische <acronym>IP</acronym>-adressen</secondary>
  224 </indexterm>
  229 225
  230 <para>Zowel <command>ppp</command> als <command>pppd</command>
  231 (de implementatie van PPP op kernel niveau) gebruiken de
  232 configuratie bestanden die zich in de map <filename>/etc/ppp</filename> bevinden. Voorbeelden
  233 configuraties voor gebruiker-PPP kunnen gevonden worden in
  234 <filename>/usr/share/examples/ppp/</filename>.</para>
  226 <para>Bewerk eerst <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>
  227 om een <acronym>PPP</acronym> verbinding te configureren
  228 met de inbel informatie voor de <acronym>ISP</acronym>. Dit
  229 bestand wordt als volgt beschreven:</para>
  235 230
  236 <para>Het configureren van <command>ppp</command> vereist
  237 dat u een aantal bestanden bewerkt, afhankelijk van uw
  238 eisen. Wat u moet invoeren is deels afhankelijk van wat
  239 uw ISP u aanbied met oog op statische IP-adressen (lees u
  240 krijgt een statisch adres welke u altijd gebruikt) of
  241 dynamisch (lees: uw IP-adres veranderd elke keer als
  242 u verbinding maakt met uw ISP).</para>
  243
  244 <sect4 xml:id="userppp-staticIP">
  245 <title>PPP en statische IP-adressen</title>
  246
  247 <indexterm>
  248 <primary>PPP</primary>
  249 <secondary>met statische IP-adressen</secondary>
  250 </indexterm>
  251
  252 <para>U moet het <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>
  253 bewerken. Het zou dan als volgend eruit moeten zien:</para>
  254
  255 <note>
  256 <para>Regels die eindigen met een <literal>:</literal>
  257 starten in de eerste kolom (het begin van de regel)
  258 &mdash; alle andere regels moeten inspringen zoals
  259 getoond door middel van spaties of tabs.</para>
  260 </note>
  261
  262 <programlisting>1 default:
  231 <programlisting>1 default:
  263 232 2 set log Phase Chat LCP IPCP CCP tun command
  264 3 ident user-ppp VERSION (built COMPILATIONDATE)
  233 3 ident user-ppp VERSION
  265 234 4 set device /dev/cuau0
  266 235 5 set speed 115200
  267 236 6 set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 5 \
   
  273 242 12 set phone "(123) 456 7890"
  274 243 13 set authname foo
  275 244 14 set authkey bar
  276 15 set login "TIMEOUT 10 \"\" \"\" gin:--gin: \\U word: \\P col: ppp"
  277 16 set timeout 300
  278 17 set ifaddr <replaceable>x.x.x.x</replaceable> <replaceable>y.y.y.y</replaceable> 255.255.255.255 0.0.0.0
  279 18 add default HISADDR</programlisting>
  245 15 set timeout 300
  246 16 set ifaddr <replaceable>x.x.x.x</replaceable>/0 <replaceable>y.y.y.y</replaceable>/0 255.255.255.255 0.0.0.0
  247 17 add default HISADDR</programlisting>
  280 248
  281 249 <variablelist>
  282 250 <varlistentry>
   
  284 252
  285 253 <listitem>
  286 254 <para>Deze regel identificeert de standaard regel.
  287 Commando's in deze regel worden automatisch gestart
  288 zodra ppp gestart wordt.</para>
  255 Commando's in deze regel (regels 2 tot 9) worden automatisch
  256 uitgevoerd zodra ppp gestart wordt.</para>
  289 257 </listitem>
  290 258 </varlistentry>
  291 259
   
  293 261 <term>Regel 2:</term>
  294 262
  295 263 <listitem>
  296 <para>Zet de log paramaters aan. Zodra de configuratie
  297 naar verwachting werkt, moet deze regel aangepast
  264 <para>Zet uitgebreide log paramaters aan voor het testen
  265 van de verbinding. Zodra de configuratie
  266 naar verwachting werkt, moet deze regel gereduceerd
  298 267 worden naar:</para>
  299 268
  300 269 <programlisting>set log phase tun</programlisting>
  301 270
  302 <para>om te voorkomen dat er extreem grote log files
  303 gemaakt worden.</para>
  304 271 </listitem>
  305 272 </varlistentry>
  306 273
   
  308 275 <term>Regel 3:</term>
  309 276
  310 277 <listitem>
  311 <para>Vertelt PPP hoe het zich moet identificeren
  312 aan de router aan de andere kant, als deze
  313 problemen heeft met het onderhandelen en het
  314 opzetten van de link en het leveren van informatie
  315 die de beheerders van de andere kant nuttig kunnen
  316 vinden om zulke problemen te onderzoeken.</para>
  278 <para>Toont de versie van &man.ppp.8; aan de
  279 <acronym>PPP</acronym> software aan de andere
  280 kant van de verbinding.</para>
  317 281 </listitem>
  318 282 </varlistentry>
  319 283
   
  334 298 <term>Regel 5:</term>
  335 299
  336 300 <listitem>
  337 <para>Stelt de snelheid in waarmee verbinding gemaakt
  338 wordt. Als 115200 niet werkt (wat wel zou moeten
  339 kunnen met elk nieuw modem), probeert u dan de
  340 instelling van 38400.</para>
  301 <para>Stelt de verbindingssnelheid in. Als
  302 <literal>115200</literal> niet werkt op een ouder modem,
  303 probeer dan in plaats daarvan <literal>38400</literal>.</para>
  341 304 </listitem>
  342 305 </varlistentry>
  343 306
   
  345 308 <term>Regels 6 &amp; 7:</term>
  346 309
  347 310 <listitem>
  348 <para>De inbelregel. Gebruiker-PPP gebruikt<indexterm><primary>PPP</primary><secondary>gebruiker-PPP</secondary></indexterm> een
  349 <quote>expect-send</quote> syntax wat vergelijkbaar is
  350 met het &man.chat.8; programma. Bekijk de handleiding
  351 voor meer informatie over de mogelijkheden van deze
  352 taal.</para>
  311 <para>De inbelregel geschreven als een expect-send syntax.
  312 Bekijk &man.chat.8; voor meer informatie.</para>
  353 313
  354 314 <para>Let op dat dit commando doorgaat op de volgende
  355 315 regel zodat deze leesbaar blijft. Elk commando in
   
  362 322 <term>Regel 8:</term>
  363 323
  364 324 <listitem>
  365 <para>Stelt de idle timeout in voor een link. 180
  366 seconden is standaard, dus deze regel is puur
  367 cosmetisch.</para>
  325 <para>Stelt de idle timeout in voor een link in
  326 seconden.</para>
  368 327 </listitem>
  369 328 </varlistentry>
  370 329
   
  372 331 <term>Regel 9:</term>
  373 332
  374 333 <listitem>
  375 <para>Vertelt PPP om de andere kant te vragen om een
  376 bevestiging van de lokale naamserver instellingen. Als
  377 u een lokale naamserver draait moet deze regel
  378 uitgecommentarie�rd of verwijderd worden.</para>
  334 <para>Verzoekt de andere kant om de <acronym>DNS</acronym>
  335 instellingen te bevestigen. Als het lokale netwerk een
  336 <acronym>DNS</acronym> server draait moet deze regel
  337 uitgecommentarie�rd, door het toevoegen van
  338 <literal>#</literal> aan het begin van de regel,
  339 of verwijderd worden.</para>
  379 340 </listitem>
  380 341 </varlistentry>
  381 342
   
  384 345
  385 346 <listitem>
  386 347 <para>Een blanco regel voor de leesbaarheid. Blanco
  387 regels worden door PPP genegeerd.</para>
  348 regels worden door &man.ppp.8; genegeerd.</para>
  388 349 </listitem>
  389 350 </varlistentry>
  390 351
   
  392 353 <term>Regel 11:</term>
  393 354
  394 355 <listitem>
  395 <para>Identificeert een sectie voor de provider die
  356 <para>Identificeert een sectie die
  396 357 <quote>provider</quote> genoemd wordt. Dit kan
  397 gewijzigd worden in de naam van uw provider zodat er
  398 later gebruik gemaakt van worden bij de optie
  399 <option>load <replaceable>provider</replaceable></option>
  400 om een verbinding op te zetten.</para>
  358 gewijzigd worden in de naam van de <acronym>ISP</acronym>
  359 zodat <option>load
  360 <replaceable>ISP</replaceable></option> gebruikt
  361 kan worden om een verbinding op te zetten.</para>
  401 362 </listitem>
  402 363 </varlistentry>
  403 364
   
  405 366 <term>Regel 12:</term>
  406 367
  407 368 <listitem>
  408 <para>Stelt het telefoonnummer in voor deze provider.
  409 Meerdere telefoonnummers kunnen gespecificeerd worden
  410 door gebruik te maken van de dubbele punt
  411 (<literal>:</literal>) of het pipe karakter
  412 (<literal>|</literal>) als scheidingsteken. Het
  413 verschil tussen de twee scheidingstekens wordt
  414 beschreven in de &man.ppp.8; handleiding.
  415 Om samen te vatten, als u wilt rouleren tussen de
  416 nummers gebruikt u dan een dubbelepunt. Als u altijd
  417 het eerste nummer als eerste wilt draaien en alleen de
  418 andere nummers wilt draaien als het eerste nummer
  419 niet werkt, gebruik dan het pipe karakter. Quote altijd
  420 de hele set van telefoonnummers zoals getoond.</para>
  421
  422 <para>U moet het telefoonnummer citeren met dubbele quotes
  423 (<literal>"</literal>) als er enige intentie is in het
  424 gebruik van spaties in het telefoonummer. Dit kan een
  425 simpele, maar subtiele fout cree�ren.</para>
  369 <para>Stelt het telefoonnummer in voor de
  370 <acronym>ISP</acronym>. Meerdere telefoonnummers kunnen
  371 gespecificeerd worden door gebruik te maken van de dubbele
  372 punt (<literal>:</literal>) of het pipe karakter
  373 (<literal>|</literal>) als scheidingsteken. Om te rouleren
  374 tussen de nummers gebruikt een dubbelepunt. Om altijd
  375 het eerste nummer als eerste te draaien en alleen de
  376 andere nummers te draaien als het eerste nummer
  377 niet werkt, gebruik dan het pipe karakter. Citeer altijd
  378 de hele set van telefoonnummers tussen dubbele quotes
  379 (<literal>"</literal>) om inbel fouten te voorkomen.</para>
  426 380 </listitem>
  427 381 </varlistentry>
  428 382
   
  430 384 <term>Regels 13 &amp; 14:</term>
  431 385
  432 386 <listitem>
  433 <para>Identificeert de gebruikersnaam en het
  434 wachtwoord. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een
  435 &unix; stijl login worden deze waarden verwezen
  436 door het <command>set login</command> commando door
  437 gebruik te maken van de \U en \P variabelen.
  438 Wanneer er verbinding gemaakt wordt door PPP en CHAP
  439 worden deze waardes gebruikt tijdens het
  440 authenticeren.</para>
  387 <para>Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de
  388 <acronym>ISP</acronym>.</para>
  441 389 </listitem>
  442 390 </varlistentry>
  443 391
  444 392 <varlistentry>
  445 <term>Regels 15:</term>
  393 <term>Regel 15:</term>
  446 394
  447 395 <listitem>
  448 <para>Als u gebruik maakt van PPP en CHAP, zal er geen
  449 login op dit moment zijn, en moet deze regel
  450 uitgecommentarie�rd of verwijderd worden. Zie het
  451 <link linkend="userppp-PAPnCHAP">PAP<indexterm><primary>PAP</primary></indexterm> en CHAP<indexterm><primary>CHAP</primary></indexterm>
  452 authenticatie</link> hoofdstuk voor meer details.</para>
  453
  454 <para>De login regel is hetzelfde als de chat-achtige
  455 syntax van de inbelregel. In dit voorbeeld werkt
  456 de reegl voor een dienst wiens login sessie als
  457 volgt eruit ziet:</para>
  458
  459 <screen>J. Random Provider
  460 login: <replaceable>foo</replaceable>
  461 password: <replaceable>bar</replaceable>
  462 protocol: ppp</screen>
  463
  464 <para>U moet dit script aanpassen om aan uw behoeften
  465 te voldoen. Wanneer u dit script voor het eerst
  466 schrijft, moet u ervoor zorgen dat u de
  467 <quote>chat</quote> log optie heeft aangezet zodat u
  468 kunt bepalen of de communicatie gaat zoals
  469 verwacht.</para>
  396 <para>Stelt de standaard idle timeout in seconden in voor de
  397 verbinding. In dit voorbeeld word de verbinding
  398 automatisch afgesloten na 300 seconden van
  399 inactiviteit. Om een timeout te voorkomen,
  400 stel de waarde op nul in.</para>
  470 401 </listitem>
  471 402 </varlistentry>
  472 403
   
  474 405 <term>Regel 16:</term>
  475 406
  476 407 <listitem>
  477 <para>Selt de standaard idle timeout<indexterm><primary>timeout</primary></indexterm> in (in seconden)
  478 voor de connectie. Hier wordt de connectie
  479 automatisch afgesloten na 300 seconden van
  480 inactiviteit. Als u nooit een timeout wilt krijgen,
  481 kunt u de waarde op nul zetten of gebruik maken van
  482 de optie <option>-ddial</option> op de commando
  483 regel.</para>
  484 </listitem>
  485 </varlistentry>
  408 <para>Stelt het interface adres in. De gebruikte waarden
  409 zijn afhankelijk of een statisch
  410 <acronym>IP</acronym>-adres is verkregen van de
  411 <acronym>ISP</acronym> of als het in plaats daarvan
  412 een dynamisch <acronym>IP</acronym>-adres onderhandelt during
  413 tijdens het opzetten van de verbinding.</para>
  486 414
  487 <varlistentry>
  488 <term>Regel 17:</term>
  415 <para>Als de <acronym>ISP</acronym> een statisch
  416 <acronym>IP</acronym>-adres en standaard router
  417 heeft toegewezen, vervang <replaceable>x.x.x.x</replaceable>
  418 met het statische <acronym>IP</acronym>-adres en
  419 vervang <replaceable>y.y.y.y</replaceable> met het
  420 <acronym>IP</acronym>-adres van de standaard
  421 router. Als de <acronym>ISP</acronym> alleen een
  422 statisch <acronym>IP</acronym>-adres zonder een
  423 router adres heeft verschaft, vervang
  424 <replaceable>y.y.y.y</replaceable> met <systemitem
  425 class="netmask">10.0.0.2/0</systemitem>.</para>
  489 426
  490 <listitem>
  491 <para>Stelt het interface adres in. De regel
  492 <replaceable>x.x.x.x</replaceable> moet vervangen
  493 worden door het IP-adres<indexterm><primary>ISP</primary></indexterm> dat uw provider aan u heeft
  494 uitgegeven. De regel
  495 <replaceable>y.y.y.y</replaceable> moet vervangen
  496 worden door het IP-adres dat uw provider aan u
  497 heeft gegeven voor de router (de machine waarmee
  498 u verbinding maakt). Als uw ISP u geen router
  499 adres heeft gegeven, gebruik dan <systemitem class="netmask">10.0.0.2/0</systemitem>. Als u gebruik
  500 moet maken van een <quote>gegokt</quote>, zorg ervoor
  501 dat er een regel staat in
  502 <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> zoals
  503 beschreven in de instructies voor <link linkend="userppp-dynamicIP">PPP en dynamische IP
  504 adressen</link>. Als deze regel weggelaten wordt
  505 kan <command>ppp</command> niet in
  506 <option>-auto</option> mode starten.</para>
  507 </listitem>
  508 </varlistentry>
  427 <para>Als het <acronym>IP</acronym>-adres veranderd
  428 wanneer een verbinding is gemaakt, veranderen deze regel
  429 naar de volgende waarde. Dit vertelt &man.ppp.8; om
  430 het <acronym>IP</acronym> Configuration Protocol
  431 (<acronym>IPCP</acronym>) te gebruiken om een dynamisch
  432 <acronym>IP</acronym> adres te onderhandelen:</para>
  509 433
  510 <varlistentry>
  511 <term>Regel 18:</term>
  434 <programlisting>set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.255 0.0.0.0</programlisting>
  512 435
  513 <listitem>
  514 <para>Voegt een standaard routering toe naar uw providers
  515 router. Het speciale <literal>HISADDR</literal>
  516 woord, wordt vervangen door het router adres zoals
  517 gespecificeerd op regel 17. Het is belangrijk dat
  518 deze regel na regel 17 komt, anders is
  519 <literal>HISADDR</literal> nog niet
  520 ge�nitialiseerd.</para>
  521
  522 <para>Als u ppp niet in <option>-auto</option>
  523 mode wilt draaien, moet deze regel verplaatst
  524 worden naar het <filename>ppp.linkup</filename>
  525 bestand.</para>
  526 436 </listitem>
  527 437 </varlistentry>
  528 </variablelist>
  529 438
  530 <para>Het is niet nodig om een regel toe te voegen aan
  531 <filename>ppp.linkup</filename> wanneer u een statisch
  532 IP-adres krijgt en ppp met de <option>-auto</option> mode
  533 gestart is omdat uw routerings tabel al correcte regels
  534 heeft voordat u verbinding maakt. U kunt echter een regel
  535 aanmaken om programma's te starten nadat de verbinding
  536 opgezet is. Dit wordt later uitgelegd met een voorbeeld
  537 over sendmail.</para>
  538
  539 <para>Voorbeeld van configuratiebestanden kunnen gevonden
  540 worden in de map <filename>usr/share/examples/ppp</filename>.</para>
  541 </sect4>
  542
  543 <sect4 xml:id="userppp-dynamicIP">
  544 <title>PPP en dynamische IP-adressen</title>
  545
  546 <indexterm>
  547 <primary>PPP</primary>
  548 <secondary>met dynamische IP-adressen</secondary>
  549 </indexterm>
  550
  551 <indexterm>
  552 <primary>IPCP</primary>
  553 </indexterm>
  554
  555 <para>Als uw provider geen statisch IP-adres aanlevert kan
  556 <command>ppp</command> geconfigureerd worden om het lokale
  557 en het remote adres te onderhandelen. Dit wordt gedaan door
  558 het <quote>gokken</quote> van een IP-adres en PPP toestaan
  559 dit adres te corrigeren door gebruik te maken van het
  560 IP Configuration Protocol (IPCP) nadat er een verbinding
  561 opgezet is. De <filename>ppp.conf</filename> configuratie
  562 is verders hetzelfde als voor de
  563 <link linkend="userppp-staticIP">PPP en statische IP
  564 adressen</link>, met de volgende wijziging:</para>
  565
  566 <programlisting>17 set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 255.255.255.255 0.0.0.0</programlisting>
  567
  568 <para>Nogmaals, het regelnummer hoeft niet te worden
  569 toegevoegd, deze dient puur ter referentie. Indentatie
  570 van minstens ��n spatie is vereist.</para>
  571
  572 <variablelist>
  573 439 <varlistentry>
  574 440 <term>Regel 17:</term>
  575 441
  576 442 <listitem>
  577 <para>Het nummer achter het <literal>/</literal> karakter
  578 is het aantal netwerk master bits van het adres die ppp
  579 eist. Het is mogelijk dat u IP-adressen wilt gebruiken
  580 die meer van toepassing zijn op uw situatie, maar
  581 bovenstaand voorbeeld zal altijd werken.</para>
  582
  583 <para>Het laatste argument (<literal>0.0.0.0</literal>)
  584 vertelt PPP om te onderhandelen met het adres <systemitem class="ipaddress">0.0.0.0</systemitem> in plaats van met
  585 <systemitem class="ipaddress">10.0.0.1</systemitem> en is benodigd
  586 voor sommige ISPs. Gebruik <literal>0.0.0.0</literal>
  587 niet als eerste argument voor het commando
  588 <command>set ifaddr</command>, omdat dit ervoor zorgt
  589 dat PPP geen initi�le route kan opzetten in
  590 <option>-auto</option> mode.</para>
  443 <para>Houd deze regel zoals het is aangezien het een
  444 standaard routering naar de router toevoegd. Het
  445 <literal>HISADDR</literal> zal automatisch
  446 worden vervangen met het router-adres gespecificeerd
  447 op regel 16. Het is belangrijk dat deze regel
  448 verschijnt na regel 16.</para>
  591 449 </listitem>
  592 450 </varlistentry>
  593 451 </variablelist>
  594 452
  595 <para>Als u niet draait in <option>-auto</option> mode, moet
  596 u een nieuwe regel toevoegen aan
  597 <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>.
  598 <filename>ppp.linkup</filename> wordt uitgevoerd nadat een
  599 connectie is opgezet. Op dit moment krijgt
  600 <command>ppp</command> het interface adres en is het mogelijk
  601 om regels toe te voegen aan de route tabel:</para>
  453 <para>Afhankelijk van de vraag of &man.ppp.8; handmatig
  454 of automatisch gestart is, kan het nodig zijn om
  455 <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> te creeren met
  456 de volgende regels. Dit bestand is vereist bij het
  457 uitvoeren van <command>ppp</command> in
  458 <option>-auto</option> mode. Dit bestand wordt gebruikt nadat
  459 de verbinding tot stand is gebracht. Op dat moment zal het
  460 <acronym>IP</acronym>-adres zijn toegewezen en is het
  461 mogelijk om regels toe te voegen aan de route tabel.
  462 Zorg er voor bij het aanmaken van dit bestand dat
  463 <replaceable>provider</replaceable> overeenkomt met de
  464 aangegeven waarde op regel 11 van
  465 <filename>ppp.conf</filename>.</para>
  602 466
  603 <programlisting>1 provider:
  604 2 add default HISADDR</programlisting>
  467 <programlisting>provider:
  468 add default HISADDR</programlisting>
  605 469
  606 <variablelist>
  607 <varlistentry>
  608 <term>Regel 1:</term>
  470 <para>Dit bestand is ook nodig als het standaard router
  471 adres is <quote>geraden</quote> in een statisch
  472 <acronym>IP</acronym>-adres configuratie. Verwijder in
  473 dit geval regel 17 uit <filename>ppp.conf</filename> en
  474 creër <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename> met de
  475 twee bovengenoemde lijnen. Meer voorbeelden van dit bestand
  476 kunnen worden gevonden in
  477 <filename>/usr/share/examples/ppp/</filename>.</para>
  609 478
  610 <listitem>
  611 <para>Bij het tot stand brengen van een verbinding
  612 zal <command>ppp</command> kijken voor een
  613 corresponderende regel in
  614 <filename>ppp.linkup</filename> volgens de volgende
  615 criteria: Als eerste, probeert het hetzelfde label te
  616 vinden zoals gebruikt in <filename>ppp.conf</filename>.
  617 Als dat mislukt, zoek dan een regel waarin het IP-adres
  618 van onze router in voorkomt. Deze regel bevat een IP
  619 stijl van 4 octetten. Als nu nog steeds geen
  620 corresponderende regel gevonden is wordt er gezocht
  621 naar de <literal>HISADDR</literal> regel.</para>
  622 </listitem>
  623 </varlistentry>
  624 479
  625 <varlistentry>
  626 <term>Regel 2:</term>
  480 <para>Het <command>ppp</command> commando moet normaal
  481 gesproken gestart worden door de <systemitem
  482 class="username">root</systemitem> gebruiker. Voeg om deze
  483 standaard te veranderen het account van de gebruiker die
  484 <command>ppp</command> moet kunnen starten toe aan de
  485 <systemitem class="groupname">network</systemitem> groep in
  486 het <filename>/etc/group</filename> bestand.</para>
  627 487
  628 <listitem>
  629 <para>Deze regel verteld <command>ppp</command> om
  630 een standaard routering toe te voegen die wijst
  631 richting <literal>HISADDR</literal>.
  632 <literal>HISADDR</literal> wordt vervangen door
  633 het IP-adres van de router zoals onderhandeld door
  634 IPCP.</para>
  635 </listitem>
  636 </varlistentry>
  637 </variablelist>
  488 <para>Geef vervolgens de gebruiker toegang tot een of meerdere
  489 secties in <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> met het
  490 <command>allow</command> commando. Bijvoorbeeld om
  491 <systemitem class="username">fred</systemitem> en
  492 <systemitem class="username">mary</systemitem>
  493 alleen toegang te geven tot het <literal>provider:</literal>
  494 item, voeg deze regel toe aan de <literal>provider:</literal>
  495 sectie:</para>
  638 496
  639 <para>Zie de <literal>pmdemand</literal> regel in de bestanden
  640 <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.conf.sample</filename>
  641 en
  642 <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.linkup.sample</filename>
  643 voor een gedetailleerd voorbeeld.</para>
  644 </sect4>
  497 <programlisting>allow users <replaceable>fred mary</replaceable></programlisting>
  645 498
  646 <sect4>
  647 <title>Het ontvangen van binnenkomende gesprekken</title>
  499 <para>Om de opgegeven gebruikers toegang te geven tot alle
  500 secties, plaats de regel in de <literal>default</literal>
  501 sectie.</para>
  502 </sect2>
  648 503
  649 <indexterm>
  650 <primary>PPP</primary>
  504 <?ignore <sect2>
  505 <title>Het ontvangen van binnenkomende gesprekken</title>
  651 506
  652 <secondary>ontvangen van inkomende gesprekken</secondary>
  653 </indexterm>
  507 <indexterm>
  508 <primary>PPP</primary>
  509 <secondary>ontvangen van inkomende gesprekken</secondary>
  510 </indexterm>
  654 511
  655 <para>Wanneer <application>ppp</application> geconfigureerd
  656 is om inkomende gesprekken te ontvangen op een machine die
  657 verbonden is met een LAN, moet u beslissen of er pakketten
  658 worden doorgestuurd naar het LAN. Als u dat doet, moet
  659 u de andere kant een IP-adres geven uit het subnet van uw
  660 LAN, en zult u gebruik moeten maken van het command
  661 <command>enable proxy</command> in het
  662 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> bestand. U zult ook
  663 moeten controleren of het <filename>/etc/rc.conf</filename>
  664 bestand het volgende bevat:</para>
  512 <para>Wanneer &man.ppp.8; geconfigureerd is om inkomende
  513 gesprekken te ontvangen op een machine die verbonden is
  514 met een LAN, moet u beslissen of er pakketten worden
  515 doorgestuurd naar het LAN. Als u dat doet, moet u de andere
  516 kant een IP-adres geven uit het subnet van uw LAN, en zult
  517 u gebruik moeten maken van het commando
  518 <command>enable proxy</command> in het
  519 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> bestand. U zult ook
  520 moeten controleren of het <filename>/etc/rc.conf</filename>
  521 bestand het volgende bevat:</para>
  665 522
  666 <programlisting>gateway_enable="YES"</programlisting>
  667 </sect4>
  523 <programlisting>gateway_enable="YES"</programlisting>
  668 524
  669 <sect4>
  670 <title>Welke getty?</title>
  525 <para>Zie &man.ppp.8 en
  526 <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.conf.sample</filename>
  527 voor meer details. De volgende stappen zullen ook nodig
  528 zijn:</para>
  671 529
  672 <para><link linkend="dialup">Het configureren van &os; voor
  673 inbel diensten</link> levert een goede beschrijving van
  674 het inschakelen van inbeldiensten door gebruik te maken
  675 van &man.getty.8;.</para>
  530 <procedure>
  531 <step>
  532 <para>Cree�r een regel in
  533 <filename>/etc/passwd</filename> (door gebruik te maken
  534 van het &man.vipw.8; programma).</para>
  535 </step>
  676 536
  677 <para>Een alternatief voor <command>getty</command> is <link xlink:href="http://mgetty.greenie.net/">mgetty</link> (van de port
  678 <package>comms/mgetty+sendfax</package>),
  679 een betere versie van <command>getty</command> ontworpen
  680 voor onder andere inbellijnen.</para>
  537 <step>
  538 <para>Cree�r een profiel in deze gebruikers home
  539 directory die
  540 <command>ppp -direct direct-server</command> start of
  541 iets in die trant.</para>
  542 </step>
  681 543
  682 <para>De voordelen van het gebruik van
  683 <command>mgetty</command> is dat het actief
  684 <emphasis>communiceert</emphasis> met modems, wat betekent
  685 dat als de port uitgeschakeld is in
  686 <filename>/etc/ttys</filename>, het modem de telefoon niet
  687 zal beantwoorden.</para>
  544 <step>
  545 <para>Cree�r een regel in
  546 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Het
  547 <filename>direct-server</filename> voorbeeld zou moeten
  548 volstaan.</para>
  549 </step>
  688 550
  689 <para>Latere versies van <command>mgetty</command> (vanaf
  690 0.99beta en later) ondersteunen ook het automatisch
  691 detecteren van PPP stromen waardoor cli�nten
  692 zonder extra scripting toegang kunnen krijgen tot uw
  693 server.</para>
  551 <step>
  552 <para>Cree�r een regel in
  553 <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>.</para>
  554 </step>
  555 </procedure>
  556 </sect2>
  694 557
  695 <para>Raadpleeg naar <link linkend="userppp-mgetty">Mgetty en
  696 AutoPPP</link> voor meer informatie over
  697 <command>mgetty</command>.</para>
  698 </sect4>
  558 <title><acronym>PPP</acronym> shells voor dynamische
  559 <acronym>IP</acronym>-gebruikers</title>
  699 560
  700 <sect4>
  701 <title><application>PPP</application> Permissies</title>
  561 <indexterm>
  562 <primary><acronym>PPP</acronym> shells</primary>
  563 </indexterm>
  702 564
  703 <para>Het <command>ppp</command> commando moet normaal
  704 gesproken gestart worden door de <systemitem class="username">root</systemitem>
  705 gebruiker. Als u echter wilt toestaan dat
  706 <command>ppp</command> in server mode gestart wordt door
  707 een normale gebruiker door het uitvoeren van
  708 <command>ppp</command>, zoals beschreven hieronder, moet
  709 deze gebruiker permissie krijgen om
  710 <command>ppp</command> te starten. Dit kan gedaam worden
  711 door de gebruiker toe te voegen aan de
  712 <systemitem class="groupname">network</systemitem> groep van het
  713 <filename>/etc/group</filename> bestand.</para>
  565 <para>Cree�r een bestand genaamd
  566 <filename>/etc/ppp/ppp-shell</filename> welke de volgende
  567 gegevens bevat:</para>
  714 568
  715 <para>U moet de gebruiker ook toegang geven tot
  716 ��n of meerdere secties van het configuratie
  717 bestand door gebruik te maken van het <command>allow</command>
  718 commando:</para>
  719
  720 <programlisting>allow users fred mary</programlisting>
  721
  722 <para>Als dit commando wordt gebruikt in de
  723 <literal>default</literal> sectie, geeft ppp alle
  724 opgegeevn gebruikers toegang tot alle opties.</para>
  725 </sect4>
  726
  727 <sect4>
  728 <title>PPP shells voor dynamische IP-gebruikers</title>
  729
  730 <indexterm>
  731 <primary>PPP shells</primary>
  732 </indexterm>
  733
  734 <para>Cree�r een bestand genaamd
  735 <filename>/etc/ppp/ppp-shell</filename> welke de volgende
  736 gegevens bevat:</para>
  737
  738 <programlisting>#!/bin/sh
  569 <programlisting>#!/bin/sh
  739 570 IDENT=`echo $0 | sed -e 's/^.*-\(.*\)$/\1/'`
  740 571 CALLEDAS="$IDENT"
  741 572 TTY=`tty`
   
  759 590 <para>U moet dit script gebruiken als de
  760 591 <emphasis>shell</emphasis> voor al uw inbel gebruikers.
  761 592 Dit is een voorbeeld uit <filename>/etc/passwd</filename>
  762 voor een PPP inbelgebruiker met de gebruikersnaam
  763 <systemitem class="username">pchilds</systemitem> (Let op, u mag niet direct het
  764 wachtwoord bestand bewerken, gebruik daarom het programma
  765 &man.vipw.8;).</para>
  593 voor een PPP inbelgebruiker:</para>
  766 594
  767 <programlisting>pchilds:*:1011:300:Peter Childs PPP:/home/ppp:/etc/ppp/ppp-dialup</programlisting>
  595 <programlisting>pchilds:*:1011:300:Peter Childs PPP:/home/ppp:/etc/ppp/ppp-dialup</programlisting>
  768 596
  769 <para>Cree�r vervolgens een map <filename>/home/ppp</filename> die door iedereen
  770 gelezen en beschreven kan worden en zet daar de volgende 0
  771 byte grote bestanden in:</para>
  597 <para>Cree�r vervolgens een map <filename>/home/ppp</filename>
  598 die door iedereen gelezen en beschreven kan worden en zet daar
  599 de volgende 0 byte grote bestanden in:</para>
  772 600
  773 <screen>-r--r--r-- 1 root wheel 0 May 27 02:23 .hushlogin
  601 <screen>-r--r--r-- 1 root wheel 0 May 27 02:23 .hushlogin
  774 602 -r--r--r-- 1 root wheel 0 May 27 02:22 .rhosts</screen>
  775 603
  776 <para>welke voorkomen dat <filename>/etc/motd</filename>
  777 getoond wordt.</para>
  778 </sect4>
  604 <para>welke voorkomen dat <filename>/etc/motd</filename>
  605 getoond wordt.</para>
  606 </sect2>
  779 607
  780 <sect4>
  781 <title>PPP shells voor statische IP-gebruikers</title>
  608 <sect4>
  609 <title><acronym>PPP</acronym> shells voor statische
  610 <acronym>IP</acronym>-gebruikers</title>
  782 611
  783 <indexterm>
  784 <primary>PPP shells</primary>
  785 </indexterm>
  612 <indexterm>
  613 <primary><acronym>PPP</acronym> shells</primary>
  614 </indexterm>
  786 615
  787 <para>Cree�r het <filename>ppp-shell</filename> bestand
  788 zoals hierboven, en voor elk account met een statisch
  789 toegewezen IP-adres cree�rt u een symbolische link naar
  790 <filename>ppp-shell</filename>.</para>
  616 <para>Cree�r het <filename>ppp-shell</filename> bestand
  617 zoals hierboven, en voor elk account met een statisch
  618 toegewezen IP-adres cree�rt u een symbolische link naar
  619 <filename>ppp-shell</filename>.</para>
  791 620
  792 <para>Als u bijvoorbeeld drie inbel gebruikers hebt genaamd
  793 <systemitem class="username">fred</systemitem>, <systemitem class="username">sam</systemitem> en
  794 <systemitem class="username">mary</systemitem> waar u een /24 CIDR netwerk voor
  795 routeert, moet u het volgende typen:</para>
  621 <para>Bijvoorbeeld om /24 CIDR netwerken voor de
  622 inbelgebruikers <username>fred</username>,
  623 <username>sam</username>, en
  624 <username>mary</username>te routeren, type:</para>
  796 625
  797 <screen>&prompt.root; <userinput>ln -s /etc/ppp/ppp-shell /etc/ppp/ppp-fred</userinput>
  626 <screen>&prompt.root; <userinput>ln -s /etc/ppp/ppp-shell /etc/ppp/ppp-fred</userinput>
  798 627 &prompt.root; <userinput>ln -s /etc/ppp/ppp-shell /etc/ppp/ppp-sam</userinput>
  799 628 &prompt.root; <userinput>ln -s /etc/ppp/ppp-shell /etc/ppp/ppp-mary</userinput></screen>
  800 629
  801 <para>Elk van deze inbelgebruikers moet de shell ingesteld
  802 hebben op de symbolische link die hierboven is gecree�rd
  803 (bijvoorbeeld <systemitem class="username">mary</systemitem>'s shell moet zijn
  804 <filename>/etc/ppp/ppp-mary</filename>).</para>
  805 </sect4>
  630 <para>Elk van deze inbelgebruikers moet de shell ingesteld
  631 hebben op de symbolische link die hierboven is gecree�rd
  632 (bijvoorbeeld <username>mary</username>'s shell moet zijn
  633 <filename>/etc/ppp/ppp-mary</filename>).</para>
  634 </sect2>
  806 635
  807 <sect4>
  808 <title>Het instellen van <filename>ppp.conf</filename> voor
  809 dynamische IP-gebruikers</title>
  636 <sect2>
  637 <title>Het instellen van <filename>ppp.conf</filename> voor
  638 dynamische <acronym>IP</acronym>-gebruikers</title>
  810 639
  811 <para>Het <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> bestand moet
  812 iets zoals hieronder bevatten:</para>
  640 <para>Het <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> bestand moet
  641 iets zoals hieronder bevatten:</para>
  813 642
  814 <programlisting>default:
  643 <programlisting>default:
  815 644 set debug phase lcp chat
  816 645 set timeout 0
  817 646
   
  833 662 regel worden gemaakt als die voor <literal>ttyu0:</literal>
  834 663 hierboven. Elke regel moet een uniek IP-adres krijgen van
  835 664 uw pool van IP-adressen voor dynamische gebruikers.</para>
  836 </sect4>
  665 </sect2>
  837 666
  838 <sect4>
  667 <sect2>
  839 668 <title>Het instellen van <filename>ppp.conf</filename> voor
  840 statische IP-gebruikers.</title>
  669 statische <acronym>IP</acronym>-gebruikers.</title>
  841 670
  842 671 <para>Samen met de inhoud van het voorbeeld
  843 672 <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.conf</filename>
  844 673 bestand hierboven moet een sectie aangemaakt worden voor
  845 elke van de statisch ingestelde inbelgebruikers. We
  846 gaan door met ons <systemitem class="username">fred</systemitem>,
  847 <systemitem class="username">sam</systemitem> en <systemitem class="username">mary</systemitem>
  848 voorbeeld.</para>
  674 elke van de statisch ingestelde inbelgebruikers.</para>
  849 675
  850 676 <programlisting>fred:
  851 677 set ifaddr 203.14.100.1 203.14.101.1 255.255.255.255
   
  871 697
  872 698 mary:
  873 699 add 203.14.103.0 netmask 255.255.255.0 HISADDR</programlisting>
  874 </sect4>
  700 </sect2>
  701 ?>
  875 702
  876 <sect4 xml:id="userppp-mgetty">
  877 <title><command>mgetty</command> en AutoPPP</title>
  703 <sect2>
  704 <title>Geavenceerde instellingen</title>
  878 705
  879 706 <indexterm>
  880 <primary><command>mgetty</command></primary>
  881 </indexterm>
  882
  883 <indexterm>
  884 <primary>AutoPPP</primary>
  885 </indexterm>
  886
  887 <indexterm>
  888 <primary>LCP</primary>
  889 </indexterm>
  890
  891 <para>Standaard staat de optie <literal>AUTO_PPP</literal> in de port
  892 <package>comms/mgetty+sendfax</package> welke
  893 <command>mgetty</command> in staat stelt
  894 om de LCP fase van PPP connecties te detecteren en aan de
  895 hand daarvan automatisch een ppp shell te cree�ren.
  896 Echter, de standaard login procedure vindt in deze mode
  897 niet plaats, waardoor het nodig is om de gebruikers te
  898 authenticeren door middel van PAP of CHAP.</para>
  899
  900 <para>De volgende sectie gaat er vanuit dat u succesvol
  901 de port <package>comms/mgetty+sendfax</package>
  902 op uw systeem heeft gecompileerd en ge�nstalleerd.</para>
  903
  904 <para>Zorg ervoor dat uw
  905 <filename>/usr/local/etc/mgetty+sendfax/login.config</filename>
  906 bestand de volgende inhoud heeft:</para>
  907
  908 <programlisting>/AutoPPP/ - - /etc/ppp/ppp-pap-dialup</programlisting>
  909
  910 <para>Dit verteld <command>mgetty</command> om het
  911 <filename>ppp-pap-dialup</filename> script te starten
  912 wanneer er een PPP connectie gedetecteerd wordt.</para>
  913
  914 <para>Cree�r een bestand genaamd
  915 <filename>/etc/ppp/ppp-pap-dialup</filename> met de volgende
  916 inhoud (het bestand moet uitvoerbaar zijn):</para>
  917
  918 <programlisting>#!/bin/sh
  919 exec /usr/sbin/ppp -direct pap$IDENT</programlisting>
  920
  921 <para>Voor elke inbelregel die ingeschakeld is in
  922 <filename>/etc/ttys</filename>, cree�r een
  923 corresponderende regel in
  924 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Dit gaat goed
  925 samen met de definities die hierboven gedaan zijn.</para>
  926
  927 <programlisting>pap:
  928 enable pap
  929 set ifaddr 203.14.100.1 203.14.100.20-203.14.100.40
  930 enable proxy</programlisting>
  931
  932 <para>Elke gebruiker die op deze manier inlogt moet een
  933 gebruikersnaam en wachtwoord hebben in het
  934 <filename>/etc/ppp/ppp.secret</filename> bestand of de
  935 volgende optie moet worden toegevoegd om gebruikers te
  936 authenticeren via PAP vanuit het
  937 <filename>/etc/passwd</filename> bestand.</para>
  938
  939 <programlisting>enable passwdauth</programlisting>
  940
  941 <para>Als u een aantal gebruikers een statisch IP-adres wilt
  942 geven, kan dat gespecificeerd worden als het derde argument
  943 in <filename>/etc/ppp/ppp.secret</filename>. Zie
  944 <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.secret.sample</filename>
  945 voor een voorbeeld.</para>
  946 </sect4>
  947
  948 <sect4>
  949 <title>&microsoft; Extensies</title>
  950
  951 <indexterm>
  952 707 <primary>DNS</primary>
  953 708 </indexterm>
  954 709
   
  958 713
  959 714 <indexterm>
  960 715 <primary>PPP</primary>
  961
  962 <secondary>&microsoft; extensies</secondary>
  716 <secondary>Microsoft extensies</secondary>
  963 717 </indexterm>
  964 718
  965 719 <para>Het is mogelijk om PPP dusdanig te configuren dat deze
   
  987 741 instellingen in <filename>/etc/resolv.conf</filename>
  988 742 als de regel <literal>set dns</literal> niet wordt
  989 743 gevonden.</para>
  990 </sect4>
  991 744
  992 <sect4 xml:id="userppp-PAPnCHAP">
  993 <title>PAP en CHAP authenticatie</title>
  745 <sect3 xml:id="userppp-PAPnCHAP">
  746 <title>PAP en CHAP authenticatie</title>
  994 747
  995 <indexterm><primary>PAP</primary></indexterm>
  748 <indexterm><primary>PAP</primary></indexterm>
  749 <indexterm><primary>CHAP</primary></indexterm>
  996 750
  997 <indexterm><primary>CHAP</primary></indexterm>
  998
  999 751 <para>Sommige providers stellen hun systemen dusdanig in dat
  1000 752 het authenticatie gedeelte van uw verbinding wordt
  1001 753 afgehandeld door het PAP of CHAP authenticatie mechanisme.
   
  1010 762 seri�le lijn. Hier is maar weinig ruimte voor crackers
  1011 763 om stiekem mee te luisteren.</para>
  1012 764
  1013 <para>Terug verwijzende naar de <link linkend="userppp-staticIP">PPP en statische IP-adressen</link>
  1014 of <link linkend="userppp-dynamicIP">PPP en dynamische IP-adressen</link>
  1015 secties moeten de volgende aanpassingen gedaan worden:</para>
  765 <para>De volgende aanpassingen moeten worden gemaakt:</para>
  1016 766
  1017 767 <programlisting>13 set authname <replaceable>Mijngebruikersnaam</replaceable>
  1018 768 14 set authkey <replaceable>Mijnwachtwoord</replaceable>
   
  1031 781
  1032 782 <varlistentry>
  1033 783 <term>Regel 14:</term>
  1034
  1035 784 <listitem>
  1036 <para>Deze regel geeft uw PPP/CHAP wachtwoord<indexterm><primary>password</primary></indexterm> aan.
  785 <para>Deze regel geeft uw PPP/CHAP wachtwoord
  786 <indexterm><primary>password</primary></indexterm> aan.
  1037 787 U moet de juiste waarde invullen voor
  1038 788 <replaceable>Mijnwachtwoord</replaceable>. Misschien
  1039 789 wilt u een extra regel toevoegen als:</para>
   
  1061 811 </listitem>
  1062 812 </varlistentry>
  1063 813 </variablelist>
  1064 </sect4>
  814 </sect3>
  1065 815
  1066 <sect4>
  1067 <title>Het aanpassen van uw <command>ppp</command> configuratie
  1068 terwijl deze in gebruik is</title>
  816 <sect3 xml:id="userppp-nat">
  817 <title>De vertaalmogelijkheden van PPP voor netwerkadressen
  818 gebruiken</title>
  1069 819
  1070 <para>Het is mogelijk om tegen met het <command>ppp</command>
  1071 programma te communiceren terwijl deze in gebruik is op de
  1072 achtergrond, maar dat kan alleen als er een geschikte
  1073 diagnostische poort ingesteld is. Om dit te kunnen doen
  1074 moet de volgende regel worden toegevoegd aan de
  1075 configuratie:</para>
  820 <indexterm>
  821 <primary><acronym>PPP</acronym></primary>
  822 <secondary><acronym>NAT</acronym></secondary>
  823 </indexterm>
  1076 824
  1077 <programlisting>set server /var/run/ppp-tun<replaceable>%d</replaceable> DiagnosticPassword 0177</programlisting>
  825 <para>PPP heeft de mogelijkheid om interne NAT te gebruiken zonder
  826 dat de kernel hiervoor iets hoeft te doen. Deze functionaliteit
  827 kan worden ingeschakeld door de volgende regel in
  828 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>:</para>
  1078 829
  1079 <para>Dit vertelt PPP om te luisteren naar het gespecificeerde
  1080 &unix; domein socket, waarbij de cli�nten gevraagd
  1081 worden om het opgegeven wachtwoord voordat toegang
  1082 verleend kan worden. Het <literal>%d</literal> in de
  1083 naam wordt vervangen door het <filename>tun</filename>
  1084 apparaat dat gebruikt wordt voor de verbinding.</para>
  830 <programlisting>nat enable yes</programlisting>
  1085 831
  1086 <para>Zodra een socket ingesteld is kan het &man.pppctl.8;
  1087 programma gebruikt worden in scripts die het draaiende
  1088 programma willen bewerken.</para>
  1089 </sect4>
  1090 </sect3>
  832 <para>Ook kan PPP NAT ingeschakeld worden door de optie
  833 <literal>-nat</literal>. Er is ook een
  834 <filename>/etc/rc.conf</filename> optie genaamd
  835 <literal>ppp_nat</literal> welke standaard ingeschakeld
  836 is.</para>
  1091 837
  1092 <sect3 xml:id="userppp-nat">
  1093 <title>De vertaalmogelijkheden van PPP voor netwerkadressen
  1094 gebruiken</title>
  838 <para>Als u gebruik wilt maken van deze optie, kunt u de
  839 volgende <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> opties ook
  840 nuttig vinden om binnenkomende connecties door te sturen:</para>
  1095 841
  1096 <indexterm>
  1097 <primary>PPP</primary>
  1098
  1099 <secondary>NAT</secondary>
  1100 </indexterm>
  1101
  1102 <para>PPP heeft de mogelijkheid om interne NAT te gebruiken zonder
  1103 dat de kernel hiervoor iets hoeft te doen. Deze functionaliteit
  1104 kan worden ingeschakeld door de volgende regel in
  1105 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>:</para>
  1106
  1107 <programlisting>nat enable yes</programlisting>
  1108
  1109 <para>Ook kan PPP NAT ingeschakeld worden door de optie
  1110 <literal>-nat</literal>. Er is ook een
  1111 <filename>/etc/rc.conf</filename> optie genaamd
  1112 <literal>ppp_nat</literal> welke standaard ingeschakeld
  1113 is.</para>
  1114
  1115 <para>Als u gebruik wilt maken van deze optie, kunt u de
  1116 volgende <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> opties ook
  1117 nuttig vinden om binnenkomende connecties door te sturen:</para>
  1118
  1119 <programlisting>nat port tcp 10.0.0.2:ftp ftp
  842 <programlisting>nat port tcp 10.0.0.2:ftp ftp
  1120 843 nat port tcp 10.0.0.2:http http</programlisting>
  1121 844
  1122 <para>of als u niets vertrouwd vanaf buitenaf:</para>
  845 <para>of als u niets vertrouwd vanaf buitenaf:</para>
  1123 846
  1124 <programlisting>nat deny_incoming yes</programlisting>
  1125 </sect3>
  847 <programlisting>nat deny_incoming yes</programlisting>
  848 </sect3>
  849 </sect2>
  1126 850
  1127 <sect3 xml:id="userppp-final">
  851 <sect2 xml:id="userppp-final">
  1128 852 <title>Laatste systeemconfiguratie</title>
  1129 853
  1130 854 <indexterm>
  1131 <primary>PPP</primary>
  1132
  855 <primary><acronym>PPP</acronym></primary>
  1133 856 <secondary>configuratie</secondary>
  1134 857 </indexterm>
  1135 858
  1136 859 <para>U heeft nu <command>ppp</command> geconfigurerd, maar er
  1137 moeten nog een aantal dingen gedaan worden voordat deze klaar
  1138 is om te kunnen werken. Hiervoor moeten een aantal
  1139 aanpassingen gedaan worden in het bestand
  860 moeten nog een aantal aanpassingen gedaan worden in het bestand
  1140 861 <filename>/etc/rc.conf</filename>.</para>
  1141 862
  1142 863 <para>Van boven naar beneden kijkende zorgen we er als eerste
   
  1146 867 <programlisting>hostname="foo.example.com"</programlisting>
  1147 868
  1148 869 <para>Als uw provider u een statisch adres en een naam heeft
  1149 gegeven is het waarschijnlijk handig dat u deze naam gebruikt
  1150 als uw hostnaam.</para>
  870 gegeven gebruik deze naam als uw hostnaam.</para>
  1151 871
  1152 872 <para>Zoek naar de <literal>network_interfaces</literal>
  1153 873 variabele. Als u uw systeem wilt configuren om in te bellen
   
  1202 922 <primary><application>sendmail</application></primary>
  1203 923 </indexterm>
  1204 924
  1205 <para>Het nadeel hiervan is dat u <command>sendmail</command>
  1206 moet forceren om de mailqueue periodiek te bekijken zodra
  1207 de ppp link op is door het typen van:</para>
  925 <para>Het nadeel is dat <command>sendmail</command> is gedwongen
  926 om de mailqueue te bekijken zodra de ppp link op is.
  927 Om dit te automatiseren neem <command>!bg</command> op in
  928 <filename>ppp.linkup</filename>:</para>
  1208 929
  1209 <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/sbin/sendmail -q</userinput></screen>
  1210
  1211 <para>U wilt wellicht gebruik maken van het
  1212 <command>!bg</command> commando in
  1213 <filename>ppp.linkup</filename> om dit automatisch te
  1214 doen:</para>
  1215
  1216 930 <programlisting>1 provider:
  1217 931 2 delete ALL
  1218 932 3 add 0 0 HISADDR
   
  1222 936 <primary>SMTP</primary>
  1223 937 </indexterm>
  1224 938
  1225 <para>Als u dit niet wilt doen, is het mogelijk om een
  1226 <quote>dfiler</quote> in te stellen welke SMTP verkeer
  1227 blokkeert. Raadpleeg naar de voorbeeld bestanden voor
  1228 verdere details.</para>
  939 <para>Een alternatief is het opzetten van een
  940 <quote>dfiler</quote> om SMTP-verkeer te blokkeren.
  941 Raadpleeg de voorbeeld bestanden voor verdere details.</para>
  942 </sect2>
  1229 943
  944 <sect2>
  945 <title><command>ppp</command> gebruiken</title>
  946
  1230 947 <para>Alles wat nu nog nodig is, is het herstarten van de
  1231 948 machine. Na het herstarten kunt het volgende typen:</para>
  1232 949
  1233 950 <screen>&prompt.root; <userinput>ppp</userinput></screen>
  1234 951
  1235 <para>en daarna <command>dial provider</command> om de PPP
  1236 sessie te starten, of u indien u dat wilt kan
  1237 <command>ppp</command> automatisch sessies opzetten wanneer
  1238 er uitgaand verkeer is (en wanneer u geen
  1239 <filename>start_if.tun0</filename> script heeft aangemaakt),
  1240 typt u:</para>
  952 <para>en daarna <command>dial provider</command> om de
  953 <acronym>PPP</acronym> sessie te starten, of om
  954 <command>ppp</command> te configureren om automatisch sessies
  955 op te zetten wanneer er uitgaand verkeer is en wanneer
  956 <filename>start_if.tun0</filename> niet bestaat,
  957 type:</para>
  1241 958
  1242 959 <screen>&prompt.root; <userinput>ppp -auto provider</userinput></screen>
  1243 </sect3>
  1244 960
  1245 <sect3>
  1246 <title>Samenvatting</title>
  961 <para>Het is mogelijk om met het <command>ppp</command>
  962 programma te communiceren terwijl deze in gebruik is op de
  963 achtergrond, maar dat kan alleen als er een geschikte
  964 diagnostische poort ingesteld is. Om dit te kunnen doen
  965 moet de volgende regel worden toegevoegd aan de
  966 configuratie:</para>
  1247 967
  1248 <para>Om samen te vatten zijn de volgende stappen benodigd om PPP
  1249 voor de eerste keer in te stellen:</para>
  968 <programlisting>set server /var/run/ppp-tun<replaceable>%d</replaceable> DiagnosticPassword 0177</programlisting>
  1250 969
  1251 <para>Aan de cli�nt zijde:</para>
  970 <para>Dit vertelt PPP om te luisteren naar het gespecificeerde
  971 &unix; domein socket, waarbij de cli�nten gevraagd
  972 worden om het opgegeven wachtwoord voordat toegang
  973 verleend kan worden. Het <literal>%d</literal> in de
  974 naam wordt vervangen door het <filename>tun</filename>
  975 apparaat dat gebruikt wordt voor de verbinding.</para>
  1252 976
  1253 <procedure>
  1254 <step>
  1255 <para>Zorg ervoor dat het <filename>tun</filename>
  1256 apparaat is ingeschakeld in uw kernel.</para>
  1257 </step>
  977 <para>Zodra een socket ingesteld is kan het &man.pppctl.8;
  978 programma gebruikt worden in scripts die het draaiende
  979 programma willen bewerken.</para>
  980 </sect2>
  1258 981
  1259 <step>
  1260 <para>Zorg ervoor dat het apparaatbestand <filename>tunN</filename>
  1261 beschikbaar is in de map <filename>/dev</filename>.</para>
  1262 </step>
  982 <sect2 xml:id="userppp-mgetty">
  983 <title>Inbel services configureren</title>
  1263 984
  1264 <step>
  1265 <para>Cree�r een regel in
  1266 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Het
  1267 <filename>pmdemand</filename> voorbeeld zou moeten
  1268 volstaand voor de meeste providers.</para>
  1269 </step>
  985 <indexterm>
  986 <primary><command>mgetty</command></primary>
  987 </indexterm>
  1270 988
  1271 <step>
  1272 <para>Als u dynamische IP-adressen heeft, cree�r een
  1273 regel in <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>.</para>
  1274 </step>
  989 <indexterm>
  990 <primary>AutoPPP</primary>
  991 </indexterm>
  1275 992
  1276 <step>
  1277 <para>Update uw <filename>/etc/rc.conf</filename>
  1278 bestand.</para>
  1279 </step>
  993 <indexterm>
  994 <primary>LCP</primary>
  995 </indexterm>
  1280 996
  1281 <step>
  1282 <para>Cree�r een <filename>start_if.tun0</filename>
  1283 script als u op verzoek wilt inbellen.</para>
  1284 </step>
  1285 </procedure>
  997 <para><xref linkend="dialup"/> levert een goede beschrijving van
  998 het inschakelen van inbeldiensten door gebruik te maken
  999 van &man.getty.8;.</para>
  1286 1000
  1287 <para>Aan de server zijde:</para>
  1001 <para>Een alternatief voor <command>getty</command> is
  1002 <package>comms/mgetty+sendfax</package> port,
  1003 een betere versie van <command>getty</command> ontworpen
  1004 voor onder andere inbellijnen.</para>
  1288 1005
  1289 <procedure>
  1290 <step>
  1291 <para>Zorg ervoor dat het <filename>tun</filename>
  1292 apparaat is ingeschakeld in uw kernel.</para>
  1293 </step>
  1006 <para>De voordelen van het gebruik van
  1007 <command>mgetty</command> is dat het actief
  1008 <emphasis>communiceert</emphasis> met modems, wat betekent
  1009 dat als de port uitgeschakeld is in
  1010 <filename>/etc/ttys</filename>, het modem de telefoon niet
  1011 zal beantwoorden.</para>
  1294 1012
  1295 <step>
  1296 <para>Zorg ervoor dat het apparaatbestand
  1297 <filename>tunN</filename>
  1298 beschikbaar is in de map <filename>/dev</filename>.</para>
  1299 </step>
  1013 <para>Latere versies van <command>mgetty</command> (vanaf
  1014 0.99beta en later) ondersteunen ook het automatisch
  1015 detecteren van <acronym>PPP</acronym> stromen waardoor cli�nten
  1016 zonder extra scripting toegang kunnen krijgen tot de
  1017 server.</para>
  1300 1018
  1301 <step>
  1302 <para>Cree�r een regel in
  1303 <filename>/etc/passwd</filename> (door gebruik te maken
  1304 van het &man.vipw.8; programma).</para>
  1305 </step>
  1019 <para>Raadpleeg naar <link
  1020 xlink:href="http://mgetty.greenie.net/doc/mgetty_toc.html">http://mgetty.greenie.net/doc/mgetty_toc.html</link>
  1021 voor meer informatie over <command>mgetty</command>.</para>
  1306 1022
  1307 <step>
  1308 <para>Cree�r een profiel in deze gebruikers home
  1309 directory die
  1310 <command>ppp -direct direct-server</command> start of
  1311 iets in die trant.</para>
  1312 </step>
  1023 <para>Standaard staat de optie <literal>AUTO_PPP</literal> in de port
  1024 <package>comms/mgetty+sendfax</package> aan welke
  1025 <command>mgetty</command> in staat stelt
  1026 om de LCP fase van PPP connecties te detecteren en aan de
  1027 hand daarvan automatisch een ppp shell te cree�ren.
  1028 Echter, de standaard login procedure vindt in deze mode
  1029 niet plaats, waardoor het nodig is om de gebruikers te
  1030 authenticeren door middel van PAP of CHAP.</para>
  1313 1031
  1314 <step>
  1315 <para>Cree�r een regel in
  1316 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Het
  1317 <filename>direct-server</filename> voorbeeld zou moeten
  1318 volstaan.</para>
  1319 </step>
  1032 <para>De volgende sectie gaat er vanuit dat u succesvol
  1033 de port <package>comms/mgetty+sendfax</package>
  1034 op uw systeem heeft gecompileerd en ge�nstalleerd.</para>
  1320 1035
  1321 <step>
  1322 <para>Cree�r een regel in
  1323 <filename>/etc/ppp/ppp.linkup</filename>.</para>
  1324 </step>
  1036 <para>Zorg ervoor dat uw
  1037 <filename>/usr/local/etc/mgetty+sendfax/login.config</filename>
  1038 bestand de volgende inhoud heeft:</para>
  1325 1039
  1326 <step>
  1327 <para>Update uw <filename>/etc/rc.conf</filename>
  1328 bestand.</para>
  1329 </step>
  1330 </procedure>
  1331 </sect3>
  1332 </sect2>
  1333 </sect1>
  1040 <programlisting>/AutoPPP/ - - /etc/ppp/ppp-pap-dialup</programlisting>
  1334 1041
  1335 <sect1 xml:id="ppp">
  1336 <info><title>Kernel-PPP gebruiken</title>
  1337 <authorgroup>
  1338 <author><personname><firstname>Gennady B.</firstname><surname>Sorokopud</surname></personname><contrib>Delen origineel bijgedragen door </contrib></author>
  1339 <author><personname><firstname>Robert</firstname><surname>Huff</surname></personname></author>
  1340 </authorgroup>
  1341 </info>
  1042 <para>Dit verteld <command>mgetty</command> om het
  1043 <filename>ppp-pap-dialup</filename> script te starten
  1044 wanneer er een PPP connectie gedetecteerd wordt.</para>
  1342 1045
  1343
  1046 <para>Cree�r een uitvoerbaar bestand genaamd
  1047 <filename>/etc/ppp/ppp-pap-dialup</filename> met de volgende
  1048 inhoud:</para>
  1344 1049
  1345 <sect2>
  1346 <title>Het opzetten van kernel-PPP</title>
  1050 <programlisting>#!/bin/sh
  1051 exec /usr/sbin/ppp -direct pap$IDENT</programlisting>
  1347 1052
  1348 <warning>
  1349 <para>Deze sectie geldt en is alleen geldig voor &os;&nbsp;7.X.</para>
  1350 </warning>
  1053 <para>Voor elke inbelregel die ingeschakeld is in
  1054 <filename>/etc/ttys</filename>, cree�r een
  1055 corresponderende regel in
  1056 <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Dit gaat goed
  1057 samen met de definities die hierboven gedaan zijn.</para>
  1351 1058
  1352 <indexterm>
  1353 <primary>PPP</primary>
  1059 <programlisting>pap:
  1060 enable pap
  1061 set ifaddr 203.14.100.1 203.14.100.20-203.14.100.40
  1062 enable proxy</programlisting>
  1354 1063
  1355 <secondary>kernel-PPP</secondary>
  1356 </indexterm>
  1064 <para>Elke gebruiker die op deze manier inlogt moet een
  1065 gebruikersnaam en wachtwoord hebben in het
  1066 <filename>/etc/ppp/ppp.secret</filename> bestand of de
  1067 volgende optie moet worden toegevoegd om gebruikers te
  1068 authenticeren via PAP vanuit het
  1069 <filename>/etc/passwd</filename> bestand.</para>
  1357 1070
  1358 <para>Voordat u begint met het opzetten van PPP op uw machine,
  1359 zorg ervoor dat het <command>pppd</command> commando zich
  1360 bevindt in de map <filename>/usr/sbin</filename>
  1361 en dat de map <filename>/etc/ppp</filename>
  1362 bestaat.</para>
  1071 <programlisting>enable passwdauth</programlisting>
  1363 1072
  1364 <para><command>pppd</command> kan in twee verschillende modes
  1365 werken:</para>
  1073 <para>Als u een aantal gebruikers een statisch IP-adres wilt
  1074 geven, kan dat gespecificeerd worden als het derde argument
  1075 in <filename>/etc/ppp/ppp.secret</filename>. Zie
  1076 <filename>/usr/share/examples/ppp/ppp.secret.sample</filename>
  1077 voor een voorbeeld.</para>
  1078 </sect2>
  1079 </sect1>
  1366 1080
  1367 <orderedlist>
  1368 <listitem>
  1369 <para>Als een <quote>cli�nt</quote> &mdash; u wilt uw
  1370 machine verbinden met de buitenwereld via een seri�le
  1371 PPP-verbinding of een modemlijn.</para>
  1372 </listitem>
  1373
  1374 <listitem>
  1375 <para>Als een <quote>server</quote><indexterm><primary>PPP</primary><secondary>server</secondary></indexterm> &mdash; uw machine bevind
  1376 zich in het netwerk en wordt gebruikt om andere computers
  1377 te verbinden door middel van PPP.</para>
  1378 </listitem>
  1379 </orderedlist>
  1380
  1381 <para>In beide gevallen moet u een bestand met opties instellen
  1382 (<filename>/etc/ppp/options</filename> of
  1383 <filename>~/.ppprc</filename> als er meer dan ��n
  1384 gebruiker is op uw machine die gebruik maakt van PPP).</para>
  1385
  1386 <para>U heeft ook enige modem/seri�le software nodig
  1387 (<package>comms/kermit</package> wordt
  1388 aanbevolen), zodat u de andere kant kunt bellen en een
  1389 verbinding kunt opzetten.</para>
  1390 </sect2>
  1391
  1392 <sect2>
  1393 <info><title>Gebruik maken van <command>pppd</command> als
  1394 cli�nt</title>
  1081 <sect1 xml:id="ppp-troubleshoot">
  1082 <!--
  1083 <sect1info>
  1395 1084 <authorgroup>
  1396 <author><personname><firstname>Trev</firstname><surname>Roydhouse</surname></personname><contrib>Gebaseerd op informatie geleverd door </contrib></author>
  1085 <author>
  1086 <firstname>Tom</firstname>
  1087 <surname>Rhodes</surname>
  1088 <contrib>In Juni 2003 bijgedragen door </contrib>
  1089 </author>
  1397 1090 </authorgroup>
  1398 </info>
  1091 </sect1info>
  1092 -->
  1093 <title>Het problemen oplossen van
  1094 <acronym>PPP</acronym>-verbindingen</title>
  1399 1095
  1400
  1401
  1402 1096 <indexterm>
  1403 1097 <primary>PPP</primary>
  1404
  1405 <secondary>cli�nt</secondary>
  1098 <secondary>troubleshooten</secondary>
  1406 1099 </indexterm>
  1407 1100
  1408 <indexterm>
  1409 <primary>Cisco</primary>
  1410 </indexterm>
  1101 <para>Deze sectie behandelt een paar problemen die kunnen optreden
  1102 wanneer <acronym>PPP</acronym> wordt gebruikt over een modemverbinding.
  1103 Sommige <acronym>ISP</acronym>'s presenteren de
  1104 <literal>ssword</literal> prompt terwijl anderen
  1105 <literal>password</literal> tonen. Als het <command>ppp</command>
  1106 script niet goed geschreven is zal de inlogin poging falen.
  1107 De meest standaard manier om <command>ppp</command> verbindingen
  1108 te onderzoeken op problemen is door handmatig een connectie op te
  1109 zetten zoals beschreven in deze sectie.</para>
  1411 1110
  1412 <para>De volgende <filename>/etc/ppp/options</filename> kan
  1413 gebruikt worden om met een Cisco terminal server PPP lijn
  1414 verbinding te maken.</para>
  1415
  1416 <programlisting>crtscts # Schakel hardware flow controle in
  1417 modem # modem controle lijn
  1418 noipdefault # De PPP-server aan de andere kant moet uw IP-adres
  1419 # opgeven, als de machine aan de andere kant uw IP
  1420 # adres niet meegeeft tijdens de IPCP onderhandeling
  1421 # moet deze optie worden verwijderd
  1422 passive # Wacht op LCP pakketten
  1423 domain ppp.foo.com # Vul uw domein naam hier in
  1424
  1425 :<replaceable>remote_ip</replaceable> # Vul het IP-adres van de PPP
  1426 # server in deze wordt gebruikt om pakketten te
  1427 # routeren via de PPP link. Als u de noipdefault optie
  1428 # niet heeft aangegeven verander dan deze regel in
  1429 # <replaceable>local_ip</replaceable>:<replaceable>remote_ip</replaceable>
  1430
  1431 defaultroute # Vul dit in als u wilt dat de PPP server de standaard
  1432 # router wordt</programlisting>
  1433
  1434 <para>Om verbinding te maken:</para>
  1435
  1436 <indexterm><primary>Kermit</primary></indexterm>
  1437
  1438 <indexterm><primary>modem</primary></indexterm>
  1439
  1440 <procedure>
  1441 <step>
  1442 <para>Bel naar de machine aan de andere kant door middel van
  1443 <application>Kermit</application> (of een ander modem
  1444 programma), en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (of
  1445 wat er ook nodig is om de verbinding op te brengen met de
  1446 machine aan de andere kant).</para>
  1447 </step>
  1448
  1449 <step>
  1450 <para>Stop <application>Kermit</application> (zonder de lijn
  1451 op te hangen).</para>
  1452 </step>
  1453
  1454 <step>
  1455 <para>Type het volgende:</para>
  1456
  1457 <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/sbin/pppd /dev/tty01 19200</userinput></screen>
  1458
  1459 <para>Wees er zeker van dat de juiste snelheid en het juiste
  1460 apparaat wordt aangesproken.</para>
  1461 </step>
  1462 </procedure>
  1463
  1464 <para>Uw computer is nu verbonden met PPP. Als de connectie
  1465 faalt, kan de <option>debug</option> optie worden meegegeven
  1466 in het <filename>/etc/ppp/options</filename> bestand waarna op
  1467 de console berichten kunnen worden geraadpleegd om het probleem
  1468 te achterhalen.</para>
  1469
  1470 <para>Het volgende <filename>/etc/ppp/pppup</filename> script
  1471 zal alle drie de stappen automatisch doen:</para>
  1472
  1473 <programlisting>#!/bin/sh
  1474 pgrep -l pppd
  1475 pid=`pgrep pppd`
  1476 if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
  1477 echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
  1478 kill ${pid}
  1479 fi
  1480 pgrep -l kermit
  1481 pid=`pgrep kermit`
  1482 if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
  1483 echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
  1484 kill -9 ${pid}
  1485 fi
  1486
  1487 ifconfig ppp0 down
  1488 ifconfig ppp0 delete
  1489
  1490 kermit -y /etc/ppp/kermit.dial
  1491 pppd /dev/tty01 19200</programlisting>
  1492
  1493 <indexterm>
  1494 <primary>Kermit</primary>
  1495 </indexterm>
  1496
  1497 <para><filename>/etc/ppp/kermit.dial</filename> is een
  1498 <application>Kermit</application> script dat belt en alle
  1499 benodigde authorisaties doet op de machine aan de andere
  1500 kant (een voorbeeld van zo'n script is bijgevoegd aan het
  1501 einde van dit document).</para>
  1502
  1503 <para>Gebruik het volgende <filename>/etc/ppp/pppdown</filename>
  1504 script om de PPP lijn af te breken:</para>
  1505
  1506 <programlisting>#!/bin/sh
  1507 pid=`pgrep pppd`
  1508 if [ X${pid} != "X" ] ; then
  1509 echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
  1510 kill -TERM ${pid}
  1511 fi
  1512
  1513 pgrep -l kermit
  1514 pid=`pgrep kermit`
  1515 if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
  1516 echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
  1517 kill -9 ${pid}
  1518 fi
  1519
  1520 /sbin/ifconfig ppp0 down
  1521 /sbin/ifconfig ppp0 delete
  1522 kermit -y /etc/ppp/kermit.hup
  1523 /etc/ppp/ppptest</programlisting>
  1524
  1525 <para>Controleer of <command>pppd</command> nog steeds draait door
  1526 het uitvoeren van <filename>/usr/etc/ppp/ppptest</filename>,
  1527 welke er als volgend uitziet:</para>
  1528
  1529 <programlisting>#!/bin/sh
  1530 pid=`pgrep pppd`
  1531 if [ X${pid} != "X" ] ; then
  1532 echo 'pppd running: PID=' ${pid-NONE}
  1533 else
  1534 echo 'No pppd running.'
  1535 fi
  1536 set -x
  1537 netstat -n -I ppp0
  1538 ifconfig ppp0</programlisting>
  1539
  1540 <para>Om het modem op te hangen, voer het
  1541 <filename>/etc/ppp/kermit.hup</filename> script uit
  1542 welke het volgende bevat:</para>
  1543
  1544 <programlisting>set line /dev/tty01 ; vul hier uw modem in
  1545 set speed 19200
  1546 set file type binary
  1547 set file names literal
  1548 set win 8
  1549 set rec pack 1024
  1550 set send pack 1024
  1551 set block 3
  1552 set term bytesize 8
  1553 set command bytesize 8
  1554 set flow none
  1555
  1556 pau 1
  1557 out +++
  1558 inp 5 OK
  1559 out ATH0\13
  1560 echo \13
  1561 exit</programlisting>
  1562
  1563 <para>Hier is een alternatieve methode welke gebruik maakt
  1564 van <command>chat</command> in plaats van
  1565 <command>kermit</command>:</para>
  1566
  1567 <para>De volgende twee regels zijn voldoende om een
  1568 <command>pppd</command> verbinding op te zetten.</para>
  1569
  1570 <para><filename>/etc/ppp/options</filename>:</para>
  1571
  1572 <programlisting>/dev/cuad1 115200
  1573
  1574 crtscts # Schakel hardware flow controle in
  1575 modem # modem controle lijn
  1576 connect "/usr/bin/chat -f /etc/ppp/login.chat.script"
  1577 noipdefault # De PPP server aan de andere kant moet uw IP-adres
  1578 # opgeven, als de machine aan de andere kant uw IP
  1579 # adres niet meegeeft tijdens de IPCP onderhandeling
  1580 # moet deze optie worden verwijderd
  1581 passive # Wacht op LCP pakketten
  1582 domain <replaceable>your.domain</replaceable> # Vul uw domein naam hier in
  1583
  1584 :<replaceable>remote_ip</replaceable> # Vul het IP-adres van de PPP
  1585 # server in deze wordt gebruikt om pakketten te
  1586 # routeren via de PPP link. Als u de noipdefault optie
  1587 # niet heeft aangegeven verander dan deze regel in
  1588 # <replaceable>local_ip</replaceable>:<replaceable>remote_ip</replaceable>
  1589
  1590 defaultroute # Vul dit in als u wilt dat de PPP server de standaard
  1591 # router wordt</programlisting>
  1592
  1593 <para><filename>/etc/ppp/login.chat.script</filename>:</para>
  1594
  1595 <note>
  1596 <para>Het volgende moet op ��n regel.</para>
  1597 </note>
  1598
  1599 <programlisting>ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' "" AT OK ATDT<replaceable>telefoon.nummer</replaceable>
  1600 CONNECT "" TIMEOUT 10 ogin:-\\r-ogin: <replaceable>login-id</replaceable>
  1601 TIMEOUT 5 sword: <replaceable>password</replaceable></programlisting>
  1602
  1603 <para>Zodra deze zijn ge�nstalleerd en correct aangepast is
  1604 het enige dat gedaan moet worden, het starten van
  1605 <command>pppd</command> zoals volgt:</para>
  1606
  1607 <screen>&prompt.root; <userinput>pppd</userinput></screen>
  1608 </sect2>
  1609
  1610 1111 <sect2>
  1611 <title>Gebruik maken van <command>pppd</command> als
  1612 server</title>
  1613
  1614 <para><filename>/etc/ppp/options</filename> moet ongeveer het
  1615 volgende bevatten:</para>
  1616
  1617 <programlisting>crtscts # Hardware flow controle
  1618 netmask 255.255.255.0 # netmask (niet vereist)
  1619 192.114.208.20:192.114.208.165 # IP's van lokale en niet lokale hosten
  1620 # het lokale IP moet anders zijn dan
  1621 # degeen die is toegewezen aan de
  1622 # Ethernet (of andere) interface op uw
  1623 # machine. remote IP is het IP-adres
  1624 # dat wordt toegewezen aan de machine
  1625 # aan de andere kant
  1626 domain ppp.foo.com # uw domein
  1627 passive # Wacht op LCP
  1628 modem # modem lijn</programlisting>
  1629
  1630 <para>Het volgende <filename>/etc/ppp/pppserv</filename> script
  1631 zal <application>pppd</application> vertellen zich te gedragen
  1632 als server:</para>
  1633
  1634 <programlisting>#!/bin/sh
  1635 pgrep -l pppd
  1636 pid=`pgrep pppd`
  1637 if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
  1638 echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
  1639 kill ${pid}
  1640 fi
  1641 pgrep -l kermit
  1642 pid=`pgrep kermit`
  1643 if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
  1644 echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
  1645 kill -9 ${pid}
  1646 fi
  1647
  1648 # reset ppp interface
  1649 ifconfig ppp0 down
  1650 ifconfig ppp0 delete
  1651
  1652 # enable autoanswer mode
  1653 kermit -y /etc/ppp/kermit.ans
  1654
  1655 # run ppp
  1656 pppd /dev/tty01 19200</programlisting>
  1657
  1658 <para>Gebruik dit <filename>/etc/ppp/pppservdown</filename> script
  1659 om de server te stoppen:</para>
  1660
  1661 <programlisting>#!/bin/sh
  1662 pgrep -l pppd
  1663 pid=`pgrep pppd`
  1664 if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
  1665 echo 'killing pppd, PID=' ${pid}
  1666 kill ${pid}
  1667 fi
  1668 pgrep -l kermit
  1669 pid=`pgrep kermit`
  1670 if [ "X${pid}" != "X" ] ; then
  1671 echo 'killing kermit, PID=' ${pid}
  1672 kill -9 ${pid}
  1673 fi
  1674 ifconfig ppp0 down
  1675 ifconfig ppp0 delete
  1676
  1677 kermit -y /etc/ppp/kermit.noans</programlisting>
  1678
  1679 <para>Het volgende <application>Kermit</application> script
  1680 (<filename>/etc/ppp/kermit.ans</filename>) zal het automatisch
  1681 beantwoorden van uw modem in of uitschakelen. Het moet eruit
  1682 zien als volgend:</para>
  1683
  1684 <programlisting>set line /dev/tty01
  1685 set speed 19200
  1686 set file type binary
  1687 set file names literal
  1688 set win 8
  1689 set rec pack 1024
  1690 set send pack 1024
  1691 set block 3
  1692 set term bytesize 8
  1693 set command bytesize 8
  1694 set flow none
  1695
  1696 pau 1
  1697 out +++
  1698 inp 5 OK
  1699 out ATH0\13
  1700 inp 5 OK
  1701 echo \13
  1702 out ATS0=1\13 ; Verander dit in out ATS0=0\13 als u automatisch
  1703 ; beantwoorden wilt uitschakelen
  1704 inp 5 OK
  1705 echo \13
  1706 exit</programlisting>
  1707
  1708 <para>Een script genaamd <filename>/etc/ppp/kermit.dial</filename>
  1709 wordt gebruikt voor het bellen en authenticeren van de machine
  1710 aan de andere kant. U moet deze aanpassen aan uw wensen. Vul in
  1711 dit script uw inlognaam en wachtwoord in, u moet ook het input
  1712 statement aanpassen afhankelijk hoe uw modem antwoordt en de
  1713 communicatie van de machine aan de andere kant.</para>
  1714
  1715 <programlisting>;
  1716 ; Vul de seri�le lijn in welke verbonden is met het modem
  1717 ;
  1718 set line /dev/tty01
  1719 ;
  1720 ; Stel het modem snelheid in:
  1721 ;
  1722 set speed 19200
  1723 set file type binary ; volledige 8 bit bestands xfer
  1724 set file names literal
  1725 set win 8
  1726 set rec pack 1024
  1727 set send pack 1024
  1728 set block 3
  1729 set term bytesize 8
  1730 set command bytesize 8
  1731 set flow none
  1732 set modem hayes
  1733 set dial hangup off
  1734 set carrier auto ; Daarna stel SET CARRIER in indien nodig
  1735 set dial display on ; Stel daarna SET DIAL in indien nodig
  1736 set input echo on
  1737 set input timeout proceed
  1738 set input case ignore
  1739 def \%x 0 ; login prompt teller
  1740 goto slhup
  1741
  1742 :slcmd ; stel het modem in op commandomodus
  1743 echo Stel het modem in op commandomodus.
  1744 clear ; Verwijder ongelezen karakters uit de input buffer
  1745 pause 1
  1746 output +++ ; hayes escape sequence
  1747 input 1 OK\13\10 ; wacht op OK
  1748 if success goto slhup
  1749 output \13
  1750 pause 1
  1751 output at\13
  1752 input 1 OK\13\10
  1753 if fail goto slcmd ; Als het modem niet antwoordt met OK, probeer het opnieuw
  1754
  1755 :slhup ; hang de telefoon op
  1756 clear ; Verwijder ongelezen karakters uit de input buffer
  1757 pause 1
  1758 echo De telefoon wordt opgehangen.
  1759 output ath0\13 ; hayes command voo on hook
  1760 input 2 OK\13\10
  1761 if fail goto slcmd ; Als er geen OK antwoord is, stel het modem in op commandomodus
  1762
  1763 :sldial ; Draai het nummer
  1764 pause 1
  1765 echo Bellen.
  1766 output atdt9,550311\13\10 ; put phone number here
  1767 assign \%x 0 ; zero the time counter
  1768
  1769 :look
  1770 clear ; Verwijder ongelezen karakters uit de input buffer
  1771 increment \%x ; Tel de seconden
  1772 input 1 {CONNECT }
  1773 if success goto sllogin
  1774 reinput 1 {NO CARRIER\13\10}
  1775 if success goto sldial
  1776 reinput 1 {NO DIALTONE\13\10}
  1777 if success goto slnodial
  1778 reinput 1 {\255}
  1779 if success goto slhup
  1780 reinput 1 {\127}
  1781 if success goto slhup
  1782 if &lt; \%x 60 goto look
  1783 else goto slhup
  1784
  1785 :sllogin ; login
  1786 assign \%x 0 ; Stel de tijd teller in op nul
  1787 pause 1
  1788 echo Zoeken naar de login prompt
  1789
  1790 :slloop
  1791 increment \%x ; Tel de seconden
  1792 clear ; Verwijder ongelezen karakters uit de input buffer
  1793 output \13
  1794 ;
  1795 ; Stel hier de verwachte login prompt in:
  1796 ;
  1797 input 1 {Username: }
  1798 if success goto sluid
  1799 reinput 1 {\255}
  1800 if success goto slhup
  1801 reinput 1 {\127}
  1802 if success goto slhup
  1803 if &lt; \%x 10 goto slloop ; Probeer 10 x om een login prompt te krijgen
  1804 else goto slhup ; Hang op en probeer het nogmaals als er 10 mislukte pogingen zijn
  1805
  1806 :sluid
  1807 ;
  1808 ; Vul hier uw gebruikersnaam in:
  1809 ;
  1810 output ppp-login\13
  1811 input 1 {Password: }
  1812 ;
  1813 ; Vul hier uw wachtwoord in:
  1814 ;
  1815 output ppp-password\13
  1816 input 1 {Entering SLIP mode.}
  1817 echo
  1818 quit
  1819
  1820 :slnodial
  1821 echo \7Er is geen kiestoon, controleer de telefoon lijn!\7
  1822 exit 1
  1823
  1824 ; local variables:
  1825 ; mode: csh
  1826 ; comment-start: "; "
  1827 ; comment-start-skip: "; "
  1828 ; end:</programlisting>
  1829 </sect2>
  1830 </sect1>
  1831
  1832 <sect1 xml:id="ppp-troubleshoot">
  1833 <info><title>Het problemen oplossen van
  1834 <acronym>PPP</acronym>-verbindingen</title>
  1835 <authorgroup>
  1836 <author><personname><firstname>Tom</firstname><surname>Rhodes</surname></personname><contrib>Bijgedragen door </contrib></author>
  1837 </authorgroup>
  1838
  1839 </info>
  1840
  1841
  1842 <indexterm>
  1843 <primary>PPP</primary>
  1844
  1845 <secondary>troubleshooten</secondary>
  1846 </indexterm>
  1847
  1848 <para>Deze sectie behandelt een paar problemen die kunnen
  1849 optreden wanneer PPP wordt gebruikt over een modemverbinding.
  1850 Bijvoorbeeld, misschien moet u exact weten wat de prompt is
  1851 die het systeem waarop u inbelt presenteert. Sommige
  1852 providers presenteren de <literal>ssword</literal>
  1853 prompt terwijl anderen <literal>password</literal> tonen
  1854 als het <command>ppp</command> script niet goed geschreven is
  1855 en de inlogin poging faalt. De meest standaard manier om
  1856 <command>ppp</command> verbindingen te onderzoeken op problemen
  1857 is door handmatig een connectie op te zetten. De volgende
  1858 informatie helpt u om stap voor stap een handmatige connectie op
  1859 te zetten.</para>
  1860
  1861 <sect2>
  1862 1112 <title>Controleer de apparaatknooppunten</title>
  1863 1113
  1864 1114 <para>Als er een eigen kernel gebruikt wordt, vergeet dan niet om
   
  1875 1125
  1876 1126 <screen>&prompt.root; <userinput>dmesg | grep uart</userinput></screen>
  1877 1127
  1878 <para>U zou enige informatie moeten ontvangen over de
  1879 <filename>uart</filename> apparaten. Deze bevinden zich op
  1880 de COM-poorten die we nodig hebben. Als uw modem zich gedraagt
  1881 als een standaard seri�le poort zou u deze moeten vinden
  1882 als zijnde <filename>uart1</filename> of
  1883 <filename>COM2</filename>. Als dat klopt hoeft u de kernel
  1884 niet opnieuw te bouwen. Wanneer u de sio-apparaten controleert
  1885 en het modem is op <filename>uart1</filename> te vinden of als
  1886 <filename>COM2</filename> als u zich onder &ms-dos; bevindt,
  1887 dan is uw modemapparaat
  1888 <filename>/dev/cuau1</filename>.</para>
  1128 <para>Dit zou enige informatie moeten weergeven over de
  1129 <filename>uart</filename> apparaten. Dit zijn de COM-poorten
  1130 die we nodig hebben. Als het modem werkt als een standaard
  1131 seriële poort zou het moeten worden vermeld als
  1132 <filename>uart1</filename>, of <filename>COM2</filename>.
  1133 Als dat klopt hoeft de kernel niet opnieuw gebouwd te worden.
  1134 Als het modem is aangesloten op <filename>uart1</filename>,
  1135 dan is het modemapparaat <filename>/dev/cuau1</filename>.</para>
  1889 1136 </sect2>
  1890 1137
  1891 1138 <sect2>
   
  1894 1141 <para>Verbinding maken met het internet door handmatig controle
  1895 1142 te hebben over <command>ppp</command> is snel, makkelijk en een
  1896 1143 geweldige manier om problemen te vinden bij een verbinding
  1897 of zelfs voor alleen het verkrijgen van inforamtie over hoe uw
  1898 provider de <command>ppp</command> cli�nt verbindingen
  1144 of zelfs voor alleen het verkrijgen van informatie over hoe uw
  1145 <acronym>ISP</acronym> de <command>ppp</command> cli�nt verbindingen
  1899 1146 behandelt. Laten we starten met <application>PPP</application>
  1900 1147 vanaf de commando regel. Let op dat in al onze voorbeelden we
  1901 1148 gebruik maken van <emphasis>example</emphasis> als hostnaam
  1902 van de machine die <application>PPP</application> draait. U
  1903 start <command>ppp</command> door enkel het commando
  1904 <command>ppp</command> te typen:</para>
  1149 van de machine die <application>PPP</application> draait. Om
  1150 <command>ppp</command> te starten:</para>
  1905 1151
  1906 1152 <screen>&prompt.root; <userinput>ppp</userinput></screen>
  1907 1153
  1908 <para>We hebben nu <command>ppp</command> gestart.</para>
  1909
  1910 1154 <screen>ppp ON example&gt; <userinput>set device /dev/cuau1</userinput></screen>
  1911 1155
  1912 <para>We stellen ons modem in, in dit geval is dat
  1156 <para>Dit tweede commando stelt het modem in op
  1913 1157 <filename>cuau1</filename>.</para>
  1914 1158
  1915 1159 <screen>ppp ON example&gt; <userinput>set speed 115200</userinput></screen>
  1916 1160
  1917 <para>We stellen de verbindings snelheid in, in dit geval
  1918 gebruiken we 115,200 <acronym>kbps</acronym>.</para>
  1161 <para>Dit stelt de verbindings snelheid in op
  1162 115,200 <acronym>kbps</acronym>.</para>
  1919 1163
  1920 1164 <screen>ppp ON example&gt; <userinput>enable dns</userinput></screen>
  1921 1165
  1922 <para>Vertel <command>ppp</command> om onze naam vertaler te
  1923 configuren, en de juiste naamserver regels toe te voegen aan
  1166 <para>Dit verteld <command>ppp</command> om onze naam vertaler te
  1167 configuren en de juiste naamserver regels toe te voegen aan
  1924 1168 <filename>/etc/resolv.conf</filename>. Als <command>ppp</command>
  1925 onze hostnaam niet kan bepalen, kunnen we deze later
  1926 instellen.</para>
  1169 onze hostnaam niet kan bepalen, kan deze later worden
  1170 ingesteld.</para>
  1927 1171
  1928 1172 <screen>ppp ON example&gt; <userinput>term</userinput></screen>
  1929 1173
  1930 <para>Wissel naar <quote>terminal</quote> mode zodat we handmatig
  1931 het modem kunnen bedienen.</para>
  1174 <para>Dit schakelt naar <quote>terminal</quote> mode om het modem
  1175 handmatig te kunnen bedienen.</para>
  1932 1176
  1933 <programlisting>deflink: Entering terminal mode on <filename>/dev/cuau1</filename>
  1177 <programlisting>deflink: Entering terminal mode on <filename class="devicefile">/dev/cuau1</filename>
  1934 1178 type '~h' for help</programlisting>
  1935 1179
  1936 1180 <screen><userinput>at</userinput>
   
  1938 1182 <userinput>atdt123456789</userinput></screen>
  1939 1183
  1940 1184 <para>Gebruik <command>at</command> om het modem te initialiseren,
  1941 en daarna <command>atdt</command> en het nummer voor uw provider
  1942 om het inbel proces te beginnen.</para>
  1185 en daarna <command>atdt</command> en het nummer voor de
  1186 <acronym>ISP</acronym> om het inbel proces te beginnen.</para>
  1943 1187
  1944 1188 <screen>CONNECT</screen>
  1945 1189
   
  1948 1192 hardware, is dit de plek om te beginnen om de problemen op te
  1949 1193 lossen.</para>
  1950 1194
  1951 <screen>provider login:<userinput>myusername</userinput></screen>
  1195 <screen>ISP login:<userinput>myusername</userinput></screen>
  1952 1196
  1953 <para>Hier wordt u gevraagd om een gebruikersnaam. Geef de
  1954 gebruikersnaam op welke aangeleverd is door de provider.</para>
  1197 <para>Vul op deze prompt de gebruikersnaam in dat werd verstrekt
  1198 door de <acronym>ISP</acronym>.</para>
  1955 1199
  1956 <screen>provider pass:<userinput>mypassword</userinput></screen>
  1200 <screen>ISP pass:<userinput>mypassword</userinput></screen>
  1957 1201
  1958 <para>Deze keer worden we gevraagd voor een wachtwoord.
  1959 Vul uw wachtwoord in welke u is aangeleverd door de provider.
  1960 Net zoals het aanloggen op &os; zal het wachtwoord niet
  1961 getoond worden.</para>
  1202 <para>Vul op deze prompt het wachtwoord in dat werd verstrekt door
  1203 de <acronym>ISP</acronym>. Net zoals het inloggen op &os; zal
  1204 het wachtwoord niet getoond worden.</para>
  1962 1205
  1963 1206 <screen>Shell or PPP:<userinput>ppp</userinput></screen>
  1964 1207
  1965 <para>Afhankelijk van uw provider wordt deze prompt wellicht
  1966 nooit getoond. Hier wordt ons gevraagd of we een shell willen
  1967 starten op de host van de provider, of dat we
  1968 <command>ppp</command> willen starten. In dit geval is er
  1969 gekozen voor <command>ppp</command> omdat we een internet
  1970 verbinding willen.</para>
  1208 <para>Afhankelijk van de <acronym>ISP</acronym> wordt deze prompt
  1209 wellicht niet getoond. Als het getoond word, vraagt het om een
  1210 shell te starten op de host van de provider of om
  1211 <command>ppp</command> te starten. In dit voorbeeld is er
  1212 gekozen voor <command>ppp</command> om een internet verbinding
  1213 op te zetten.</para>
  1971 1214
  1972 1215 <screen>Ppp ON example&gt;</screen>
  1973 1216
  1974 1217 <para>Let op dat in dit voorbeeld de eerste <option>p</option>
  1975 1218 een hoofdletter geworden is. Dit geeft aan dat we succesvol
  1976 verbonden zijn met de provider.</para>
  1219 verbonden zijn met de <acronym>ISP</acronym>.</para>
  1977 1220
  1978 1221 <screen>PPp ON example&gt;</screen>
  1979 1222
  1980 1223 <para>We hebben ons succesvol geauthenticeerd bij onze
  1981 provider en we wachten op een IP-adres dat ons wordt
  1982 toegewezen.</para>
  1224 <acronym>ISP</acronym> en we wachten op een
  1225 <acronym>IP</acronym>-adres dat ons wordt toegewezen.</para>
  1983 1226
  1984 1227 <screen>PPP ON example&gt;</screen>
  1985 1228
   
  1999 1242
  2000 1243 <para>Als alles goed gegaan is, zou er nu een actieve
  2001 1244 verbinding moeten zijn met het internet, welke in de
  2002 achtergrond gezet kan worden door <keycombo action="simul"><keycap>CTRL</keycap><keycap>z</keycap></keycombo>
  2003 te gebruiken. Als u ziet dat het commando <command>PPP</command>
  2004 terugkeert naar <command>ppp</command> is de verbinding afgebroken.
  2005 Dit is goed om te weten, aangezien dit de status van de verbinding
  2006 toont. Hoofdletter P's betekenen dat er een verbinding is met
  2007 de provider, en kleine letters betekend dat de verbinding
  2008 verloren is gegaan om welke reden dan ook.
  2009 <command>ppp</command> kent alleen deze twee statussen.</para>
  1245 achtergrond gezet kan worden door <keycombo
  1246 action="simul"><keycap>CTRL</keycap>
  1247 <keycap>z</keycap></keycombo> te gebruiken. Als
  1248 <command>PPP</command> terugkeert naar <command>ppp</command>
  1249 is de verbinding afgebroken. Dit is goed om te weten, aangezien
  1250 dit de status van de verbinding toont. Hoofdletter P's betekenen
  1251 dat er een verbinding is met de provider, en kleine letters betekend
  1252 dat de verbinding verloren is gegaan.</para>
  1253 </sect2>
  2010 1254
  2011 <sect3>
  2012 <title>Debuggen</title>
  1255 <sect2>
  1256 <title>Debuggen</title>
  2013 1257
  2014 <para>Als u een directe lijn heeft en geen verbinding kan
  2015 maken, zet dan hardware flow <acronym>CTS/RTS</acronym> uit
  2016 met de <option>set ctsrts off</option> optie. Dit is meestal
  2017 het geval voor een <application>PPP</application> terminal
  2018 server waar <application>PPP</application> hangt wanneer deze
  2019 probeert te schrijven naar uw communicatie link, dus moet deze
  2020 wachten op een <acronym>CTS</acronym> of een Clear To Send
  2021 signaal welke misschien nooit komt. Als u deze optie gebruikt,
  2022 moet u ook de <option>set accmap</option> optie gebruiken
  2023 welke benodigd kan zijn om hardware afhankelijkheden te
  2024 omzeilen door bepaalde karakters over en weer te sturen,
  2025 meestal XON/XOFF. Zie de &man.ppp.8; handleiding voor meer
  2026 informatie over deze optie en hoe deze gebruikt kan worden.</para>
  1258 <para>Als er geen verbinding kan worden gemaakt, zet dan hardware
  1259 flow <acronym>CTS/RTS</acronym> uit met de <option>set
  1260 ctsrts off</option> optie. Dit is meestal het geval wanneer
  1261 verbonden met <application>PPP</application> geschikte terminal
  1262 servers waar <application>PPP</application> hangt wanneer
  1263 het probeert te schrijven naar de communicatie link en wacht
  1264 op een Clear To Send (<acronym>CTS</acronym>) signaal
  1265 welke misschien nooit komt. Gebruik bij deze optie ook
  1266 de <option>set accmap</option> optie gebruiken welke benodigd
  1267 kan zijn om hardware afhankelijkheden te omzeilen door bepaalde
  1268 karakters over en weer te sturen, meestal XON/XOFF. Zie de
  1269 &man.ppp.8; handleiding voor meer informatie over deze optie en
  1270 hoe deze gebruikt kan worden.</para>
  2027 1271
  2028 <para>Als u een ouder modem heeft, kan het voorkomen dat u ook
  2029 de <option>set parity even</option> optie moet gebruiken.
  2030 De parity is standaard ingesteld op none maar wordt gebruikt
  2031 voor fout controle (met als gevolg een grote verhoging van
  2032 de hoeveelheid data) bij oudere modems en sommige
  2033 providers. Dit is bijvoorbeeld een benodigde optie bij de
  2034 Compuserve provider.</para>
  1272 <para>Een ouder modem kan de <option>set parity even</option>
  1273 nodig hebben. De parity is standaard ingesteld op none maar
  1274 wordt gebruikt voor fout controle met als gevolg een grote
  1275 verhoging van de hoeveelheid data bij oudere modems.</para>
  2035 1276
  2036 <para>Het kan voorkomen dat <application>PPP</application> niet
  2037 terugkeert naar de commando mode, wat meestal betekent dat er
  2038 een onderhandelings fout is waarbij de provider wacht op uw
  2039 kant om de onderhandeling te kunnen beginnen. Op dit
  2040 moment kunt u gebruik maken van het <command>~p</command>
  2041 commando om ppp te forceren om de configuratie informatie
  2042 te versturen.</para>
  1277 <para>Het kan voorkomen dat <application>PPP</application> niet
  1278 terugkeert naar de commando mode, wat meestal betekent dat er
  1279 een onderhandelings fout is waarbij de <acronym>ISP</acronym>
  1280 wacht tot de onderhandelingen beginnen. Gebruik op dit
  1281 moment het <command>~p</command> commando om ppp te forceren
  1282 om de configuratie informatie te versturen.</para>
  2043 1283
  2044 <para>Als u nooit een inlogin prompt krijgt is het zeer
  2045 waarschijnlijk dat u <acronym>PAP</acronym> of
  2046 <acronym>CHAP</acronym> authenticatie moet gebruiken in plaats
  2047 van de &unix; stijl in het voorbeeld hierboven. Om gebruik te
  2048 maken van <acronym>PAP</acronym> of <acronym>CHAP</acronym>
  2049 voegt u het volgende opties toe aan
  2050 <application>PPP</application> voordat u de terminal mode
  2051 ingaat:</para>
  1284 <para>Als een inlogin prompt nooit verschijnt krijgt is het zeer
  1285 waarschijnlijk dat <acronym>PAP</acronym> of
  1286 <acronym>CHAP</acronym> authenticatie vereist is.
  1287 Om gebruik te maken van <acronym>PAP</acronym> of
  1288 <acronym>CHAP</acronym> voeg de volgende opties toe aan
  1289 <application>PPP</application> voor terminal mode in te
  1290 gaan:</para>
  2052 1291
  2053 <screen>ppp ON example&gt; <userinput>set authname mijngebruikersnaam</userinput></screen>
  1292 <screen>ppp ON example&gt; <userinput>set authname <replaceable>mijngebruikersnaam</replaceable></userinput></screen>
  2054 1293
  2055 <para>Waarbij <replaceable>mijngebruikersnaam</replaceable> moet
  2056 worden vervangen met de gebruikersnaam die wordt toegewezen
  2057 door de provider.</para>
  1294 <para>Waarbij <replaceable>mijngebruikersnaam</replaceable> moet
  1295 worden vervangen met de gebruikersnaam die werd toegewezen
  1296 door de <acronym>ISP</acronym>.</para>
  2058 1297
  2059 <screen>ppp ON example&gt; <userinput>set authkey mijnwachtwoord</userinput></screen>
  1298 <screen>ppp ON example&gt; <userinput>set authkey <replaceable>mijnwachtwoord</replaceable></userinput></screen>
  2060 1299
  2061 <para>Waarbij <replaceable>mijnwachtwoord</replaceable> moet
  2062 worden vervangen door het wachtwoord wat u is toegewezen door
  2063 de provider.</para>
  1300 <para>Waarbij <replaceable>mijnwachtwoord</replaceable> moet
  1301 worden vervangen met het wachtwoord dat werd toegewezen door
  1302 de <acronym>ISP</acronym>.</para>
  2064 1303
  2065 <para>Als u een goed werkende verbinding kunt maken maar het
  2066 onmogelijk lijkt om een domeinnaam te vinden, probeert u
  2067 dan &man.ping.8; te gebruiken met een <acronym>IP</acronym>
  2068 adres en kijk of er enige informatie terugkomt. Als u 100
  2069 procent (100%) packet loss ziet is het zeer waarschijnlijk
  2070 dat u geen default route heeft gekregen. Controleer nogmaals
  2071 of de optie <option>add default HISADDR</option>
  2072 ingesteld is tijdens de connectie. Als u verbinding kunt
  2073 maken met een extern <acronym>IP</acronym> adres is het
  2074 mogelijk dat een naamserver niet is toegevoegd aan het
  2075 <filename>/etc/resolv.conf</filename> bestand. Dit bestand
  2076 moet er uitzien als volgend:</para>
  1304 <para>Als een verbinding is opgezet maar het onmogelijk lijkt
  1305 om een domeinnaam te vinden, probeer dan &man.ping.8; te
  1306 gebruiken met een <acronym>IP</acronym>-adres. Als er 100
  1307 procent (100%) packet loss ziet is het waarschijnlijk
  1308 dat er geen default route is toegewezen. Controleer nogmaals
  1309 of de optie <option>add default HISADDR</option>
  1310 ingesteld is tijdens de verbinding. Als er verbinding gemaakt
  1311 kan worden met een extern <acronym>IP</acronym> adres is het
  1312 mogelijk dat een naamserver niet is toegevoegd aan het
  1313 <filename>/etc/resolv.conf</filename> bestand. Dit bestand
  1314 moet er uitzien als volgend:</para>
  2077 1315
  2078 <programlisting>domain <replaceable>example.com</replaceable>
  1316 <programlisting>domain <replaceable>example.com</replaceable>
  2079 1317 nameserver <replaceable>x.x.x.x</replaceable>
  2080 1318 nameserver <replaceable>y.y.y.y</replaceable></programlisting>
  2081 1319
  2082 <para>Waar <replaceable>x.x.x.x</replaceable> en
  2083 <replaceable>y.y.y.y</replaceable> moet worden vervangen door
  2084 het <acronym>IP</acronym> adres van uw providers
  2085 naamservers. Deze informatie kan mogelijk wel of niet
  2086 geleverd zijn toen u zich inschreef, maar een snel telefoontje
  2087 naar uw provider zou hierin uitkomst kunnen bieden.</para>
  1320 <para>Waar <replaceable>x.x.x.x</replaceable> en
  1321 <replaceable>y.y.y.y</replaceable> moet worden vervangen door
  1322 de <acronym>IP</acronym> adressen van uw providers
  1323 naamservers.</para>
  2088 1324
  2089 <para>U kunt ook &man.syslog.3; gebruiken om een log functie
  2090 voor <application>PPP</application> aan te maken. Voeg het
  2091 volgende toe aan <filename>/etc/syslog.conf</filename>:</para>
  1325 <para>Om &man.syslog.3; te configureren om een log functie
  1326 voor <application>PPP</application> aan te maken. Voeg het
  1327 volgende toe aan <filename>/etc/syslog.conf</filename>:</para>
  2092 1328
  2093 <programlisting>!ppp
  1329 <programlisting>!ppp
  2094 1330 *.* /var/log/ppp.log</programlisting>
  2095 1331
  2096 <para>Deze functionaliteit bestaat in de meeste gevallen al.</para>
  2097 </sect3>
  2098 1332 </sect2>
  2099 1333 </sect1>
  2100 1334
  2101 1335 <sect1 xml:id="pppoe">
  2102 <info><title>PPP gebruiken over Ethernet (PPPoE)</title>
  1336 <!--
  1337 <sect1info>
  2103 1338 <authorgroup>
  2104 <author><personname><firstname>Jim</firstname><surname>Mock</surname></personname><contrib>Bijgedragen
  1339 <author>
  1340 <firstname>Jim</firstname>
  1341 <surname>Mock</surname>
  1342 <contrib>Bijgedragen
  2105 1343 (vanaf http://node.to/freebsd/how-tos/how-to-freebsd-pppoe.html)
  2106 door </contrib></author>
  1344 door in Jan 2000 </contrib>
  1345 </author>
  2107 1346 </authorgroup>
  2108
  2109 </info>
  1347 </sect1info>
  1348 -->
  1349 <title><acronym>PPP</acronym> gebruiken over Ethernet (PPPoE)</title>
  2110 1350
  2111
  2112
  2113 1351 <indexterm>
  2114 1352 <primary>PPP</primary>
  2115 1353 <secondary>over Ethernet</secondary>
  2116 1354 </indexterm>
  2117 1355
  2118 <indexterm>
  2119 <primary>PPPoE</primary>
  2120 <see>PPP, over Ethernet</see>
  2121 </indexterm>
  2122
  2123 1356 <para>Deze sectie beschrijft hoe PPP over Ethernet opgezet kan worden
  2124 1357 (<acronym>PPPoE</acronym>).</para>
  2125 1358
  2126 <sect2>
  2127 <title>Het configureren van de kernel</title>
  1359 <para>Hieronder volgt een voorbeeld van een werkende
  1360 <filename>ppp.conf</filename>:</para>
  2128 1361
  2129 <para>Inmiddels is het niet langer benodigd om de kernel
  2130 configuratie aan te passen voor PPPoE. Als de benodigde
  2131 netgraph ondersteuning niet in de kernel aanwezig is zal deze
  2132 dynamisch geladen worden door
  2133 <application>ppp</application>.</para>
  2134 </sect2>
  2135
  2136 <sect2>
  2137 <title>Het instellen van <filename>ppp.conf</filename></title>
  2138
  2139 <para>Hieronder volgt een voorbeeld van een werkende
  2140 <filename>ppp.conf</filename>:</para>
  2141
  2142 <programlisting>default:
  1362 <programlisting>default:
  2143 1363 set log Phase tun command # Er kan meer gedetailleerde logging ingeschakeld worden indien gewenst
  2144 1364 set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0
  2145 1365
   
  2151 1371 set login
  2152 1372 add default HISADDR</programlisting>
  2153 1373
  2154 </sect2>
  1374 <para>Draai als de <systemitem class="username">root</systemitem>
  1375 gebruiker:</para>
  2155 1376
  2156 <sect2>
  2157 <title>Het draaien van <application>ppp</application></title>
  2158
  2159 <para>Als de <systemitem class="username">root</systemitem> gebruiker kunt u het
  2160 volgende draaien:</para>
  2161
  2162 1377 <screen>&prompt.root; <userinput>ppp -ddial name_of_service_provider</userinput></screen>
  2163 </sect2>
  2164 1378
  2165 <sect2>
  2166 <title>Het pstarten van <application>ppp</application> tijdens het
  2167 opstarten</title>
  2168
  2169 <para>Voeg het volgende toe aan uw
  1379 <para>Voeg het volgende toe aan het
  2170 1380 <filename>/etc/rc.conf</filename> bestand:</para>
  2171 1381
  2172 1382 <programlisting>ppp_enable="YES"
  2173 1383 ppp_mode="ddial"
  2174 1384 ppp_nat="YES" # Indien u nat wilt inschakelen voor het lokale netwerk, gebruik anders NO
  2175 1385 ppp_profile="naam_van_service_provider"</programlisting>
  2176 </sect2>
  2177 1386
  2178 1387 <sect2>
  2179 1388 <title>Gebruik maken van een PPPoE service label</title>
   
  2183 1392 onderscheid te maken tussen de verschillende PPPoE servers
  2184 1393 die verbonden zijn met een netwerk.</para>
  2185 1394
  2186 <para>Uw provider zou u de juiste service tag gegevens verstrekt
  2187 moeten hebben in de documentatie die opgeleverd is. Als u deze
  2188 niet kunt vinden in de documentatie moet u deze opvragen bij uw
  2189 technische support afdeling van uw provider.</para>
  1395 <para>Alle vereiste service tag gegevens zouden in de door de
  1396 <acronym>ISP</acronym> verstrekte documentatie moeten staan.</para>
  2190 1397
  2191 <para>Als allerlaatste optie kunt u de aangerade methode gebruiken
  2192 van het
  2193 <link xlink:href="http://www.roaringpenguin.com/pppoe/">Roaring Penguin
  2194 PPPoE</link> programma welke gevonden kan worden in de <link linkend="ports">Ports Collectie</link>. Houd u echter in uw
  2195 achterhoofd dat dit uw modem ernstige schade kan toebrengen,
  2196 dus denkt u er goed over na voordat u het uitprobeert.
  2197 Installeer simpelweg het programma dat is meegeleverd bij het
  2198 modem door uw provider. Open hierna het
  1398 <para>Als allerlaatste optie kan men de proberen het
  1399 <package>net/rr-PPPoE</package> pakket of port te installeren.
  1400 Houd echter in gedachten dat dit uw modem kan de-programmeren en
  1401 het modem onbruikbaar kan maken, dus denkt u er goed over na
  1402 voordat u het uitprobeert. Installeer simpelweg het programma
  1403 dat is meegeleverd bij het modem door uw provider. Open hierna het
  2199 1404 <guimenu>System</guimenu> menu vanuit het programma. De naam van
  2200 1405 uw profiel moet hier te vinden zijn. Meestal is deze
  2201 1406 <emphasis>ISP</emphasis>.</para>
   
  2203 1408 <para>De naam van het profiel (servicetag) zal worden gebruikt in
  2204 1409 de PPPoE configuratie regel van <filename>ppp.conf</filename>
  2205 1410 in het provider gedeelte van het <command>set device</command>
  2206 commando (zie de &man.ppp.8; handleiding voor meer informatie
  2207 hierover). Dit zou er als volgend uit moeten zien:</para>
  1411 commando. Raadpleeg de &man.ppp.8; handleiding voor meer informatie
  1412 hierover. Dit zou er als volgend uit moeten zien:</para>
  2208 1413
  2209 1414 <programlisting>set device PPPoE:<replaceable>xl1</replaceable>:<replaceable>ISP</replaceable></programlisting>
  2210 1415
  2211 <para>Vergeet u niet om <replaceable>xl1</replaceable> te
  2212 vervangen door het juiste apparaat voor uw Ethernet
  1416 <para>Vergeet niet om <replaceable>xl1</replaceable> te
  1417 vervangen door het juiste apparaat voor de Ethernet
  2213 1418 kaart.</para>
  2214 1419
  2215 1420 <para>Vergeet u niet om <replaceable>ISP</replaceable> te
  2216 1421 vergangen door het profiel wat hierboven ingesteld is.</para>
  2217 1422
  2218 <para>Voor meer informatie zie:</para>
  2219
  2220 <itemizedlist>
  2221 <listitem>
  2222 <para><link xlink:href="http://renaud.waldura.com/doc/freebsd/pppoe/">Cheaper
  2223 Broadband with FreeBSD on DSL</link> door Renaud
  2224 Waldura.</para>
  2225 </listitem>
  2226 </itemizedlist>
  1423 <para>Voor meer informatie raadpleeg <link
  1424 xlink:href="http://renaud.waldura.com/doc/freebsd/pppoe/">Cheaper
  1425 Broadband with FreeBSD on DSL</link> door Renaud Waldura.</para>
  2227 1426 </sect2>
  2228 1427
  2229 1428 <sect2 xml:id="ppp-3com">
   
  2232 1431 <trademark class="registered">HomeConnect</trademark> ADSL Modem Dual
  2233 1432 Link</title>
  2234 1433
  2235 <para>Dit modem volgt <link xlink:href="http://www.faqs.org/rfcs/rfc2516.html">RFC 2516</link>
  2236 niet (<emphasis>Een methode voor het versturen van PPP over
  2237 Ethernet (PPPoE)</emphasis> geschreven door by L. Mamakos,
  2238 K. Lidl, J. Evarts, D. Carrel, D. Simone, and R. Wheeler).
  2239 Daarentegen is een ander type pakket code gebruikt voor de
  2240 Ethernet frames. Klaagt u alstublift bij
  2241 <link xlink:href="http://www.3com.com/">3Com</link> als u vind dat
  2242 ze zich aan de PPPoE specificatie moeten houden.</para>
  1434 <para>Dit modem volgt de PPPoE specificatie gedefinieerd in <link
  1435 xlink:href="http://www.faqs.org/rfcs/rfc2516.html">RFC 2516</link>
  1436 niet .</para>
  2243 1437
  2244 1438 <para>Om &os; in staat te stellen om te communiceren met dit
  2245 1439 apparaat, moet er een sysctl ingesteld worden. Dit kan
   
  2257 1451 cli�nt of server en een
  2258 1452 &tm.3com; <trademark class="registered">HomeConnect</trademark>
  2259 1453 ADSL-modem te communiceren.</para>
  2260
  2261 1454 </sect2>
  2262 1455 </sect1>
  2263 1456
   
  2267 1460
  2268 1461 <indexterm>
  2269 1462 <primary>PPP</primary>
  2270
  2271 1463 <secondary>over ATM</secondary>
  2272 1464 </indexterm>
  2273 1465
  2274 1466 <indexterm>
  2275 1467 <primary>PPPoA</primary>
  2276
  2277 <see>PPP, over ATM</see>
  2278 1468 </indexterm>
  2279 1469
  2280 1470 <para>Het volgende beschrijft hoe PPP over ATM (PPPoA) opgezet kan
  2281 1471 worden. PPPoA is een populaire keuze binnen Europese DSL
  2282 1472 providers.</para>
  2283
  1473 <!--
  1474 Deze port is stuk sinds Juni 2009
  2284 1475 <sect2>
  2285 1476 <title>Gebruik maken van PPPoA met de Alcatel &speedtouch; USB</title>
  2286 1477
   
  2332 1523 geleverd wordt door de
  2333 1524 <package>net/pppoa</package> port.</para>
  2334 1525 </sect2>
  1526 -->
  2335 1527
  2336 1528 <sect2>
  2337 1529 <title>Gebruik maken van mpd</title>
  2338 1530
  2339 <para>U kunt <application>mpd</application> gebruiken om met een
  2340 variateit aan diensten verbinding te maken, in het bijzonder
  2341 PPTP diensten. U kunt <application>mpd</application> vinden in
  2342 de Ports Collectie, <package>net/mpd</package>.
  1531 <para>De <application>mpd</application> toepassing kan gebruikt worden
  1532 om met een variateit aan diensten verbinding te maken, in het
  1533 bijzonder PPTP diensten. Het kan geinstalleerd worden als het
  1534 <package>net/mpd</package> pakket of port.
  2343 1535 Veel ADSL-modems vereisen dat er een PPTP tunnel wordt
  2344 gecree�rd tussen het modem en de computer, een voorbeeld
  2345 van zo'n modem is de Alcatel &speedtouch; Home.</para>
  1536 gecree�rd tussen het modem en de computer.</para>
  2346 1537
  2347 <para>Eerst moet u de port installeren waarna
  2348 <application>mpd</application> geconfigureerd kan worden om
  2349 uw eisen en provider instellingen op te geven. De port
  1538 <para>Eenmaal geïnstalleerd, configureer <application>mpd</application>
  1539 om de provider's instellingen op te geven. De port
  2350 1540 plaatst een verzameling voorbeeldconfiguratiebestanden welke
  2351 goed gedocumenteerd zijn in <filename>PREFIX/etc/mpd/</filename>.
  2352 Let op dat <replaceable>PREFIX</replaceable> betekend dat dit de
  2353 directory is waar uw ports in worden ge�nstalleerd.
  2354 Standaard is dit <filename>/usr/local/</filename>. Een complete
  2355 handleiding om <application>mpd</application> te configureren is
  2356 beschikbaar in HTML formaat zodra de port ge�nstalleerd is.
  2357 Deze wordt geplaatst in <filename>PREFIX/share/doc/mpd/</filename>.
  1541 goed gedocumenteerd zijn in <filename>/usr/local/etc/mpd/</filename>.
  1542 Een complete handleiding om <application>mpd</application> te
  1543 configureren is beschikbaar in HTML formaat in
  1544 <filename>/usr/local/share/doc/mpd/</filename>.
  2358 1545 Hieronder staat een voorbeeld configuratie om verbinding te
  2359 1546 maken met een ADSL dienstverlener door het gebruik van
  2360 1547 <application>mpd</application>. De configuratie is verspreid
   
  2393 1580 <calloutlist>
  2394 1581 <callout arearefs="co-mpd-ex-user">
  2395 1582 <para>De gebruikersnaam die gebruikt wordt om uzelf te
  2396 authenticeren aan uw provider.</para>
  1583 authenticeren aan uw <acronym>ISP</acronym>.</para>
  2397 1584 </callout>
  2398 1585
  2399 1586 <callout arearefs="co-mpd-ex-pass">
  2400 1587 <para>Het wachtwoord wat gebruikt wordt om uzelf te
  2401 authenticeren aan uw provider.</para>
  1588 authenticeren aan uw <acronym>ISP</acronym>.</para>
  2402 1589 </callout>
  2403 1590 </calloutlist>
  2404 1591
   
  2416 1603
  2417 1604 <calloutlist>
  2418 1605 <callout arearefs="co-mpd-ex-self">
  2419 <para>Het IP-adres van uw &os; computer waar vanaf
  2420 <application>mpd</application> gebruikt wordt.</para>
  1606 <para>Het <acronym>IP</acronym>-adres van uw &os; computer waar
  1607 vanaf <application>mpd</application> gebruikt wordt.</para>
  2421 1608 </callout>
  2422 1609
  2423 1610 <callout arearefs="co-mpd-ex-peer">
  2424 <para>Het IP-adres van uw ADSL-modem. Voor de Alcatel
  2425 &speedtouch; Home is dit adres standaard <systemitem class="ipaddress">10.0.0.138</systemitem>.</para>
  1611 <para>Het <acronym>IP</acronym>-adres van uw ADSL-modem. Voor het
  1612 Alcatel &speedtouch; Home is dit adres standaard <systemitem
  1613 class="ipaddress">10.0.0.138</systemitem>.</para>
  2426 1614 </callout>
  2427 1615 </calloutlist>
  2428 1616
  2429 1617 <para>Het is mogelijk om de verbinding makkelijk te initialiseren
  2430 door het volgende commando als <systemitem class="username">root</systemitem> uit te
  1618 door het volgende commando als
  1619 <systemitem class="username">root</systemitem> uit te
  2431 1620 voeren:</para>
  2432 1621
  2433 1622 <screen>&prompt.root; <userinput>mpd -b adsl</userinput></screen>
  2434 1623
  2435 <para>U kunt de status van de verbinding zien met het volgende
  2436 commando:</para>
  1624 <para>Om de status van de verbinding te zien:</para>
  2437 1625
  2438 <screen>&prompt.user; <userinput>ifconfig ng0</userinput>
  1626 <screen>&prompt.user; <userinput>ifconfig <replaceable>ng0</replaceable></userinput>
  2439 1627 ng0: flags=88d1&lt;UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST&gt; mtu 1500
  2440 1628 inet 216.136.204.117 --&gt; 204.152.186.171 netmask 0xffffffff</screen>
  2441 1629
   
  2451 1639 andere PPPoA dienstenm verbinding te maken door middel van de
  2452 1640 <package>net/pptpclient</package> port.</para>
  2453 1641
  2454 <para>Om gebruik te maken van <package>net/pptpclient</package> om naar een DSL dienst
  2455 verbinding te maken, installeert u de port of package en bewerkt
  2456 u <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> U moet dit onder de
  2457 <systemitem class="username">root</systemitem> gebruiker doen, om beide acties uit te
  2458 voeren. Een voorbeeld sectie van <filename>ppp.conf</filename>
  2459 is hieronder gegeven. Voor meer informatie over
  2460 <filename>ppp.conf</filename> consulteert u de &man.ppp.8;
  2461 handleiding.</para>
  1642 <para>Om gebruik te maken van <package>net/pptpclient</package> om
  1643 naar een DSL dienst verbinding te maken, installeer de port of
  1644 pakket en bewerk <filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename>. Voor
  1645 meer informatie over <filename>ppp.conf</filename> consulteer de
  1646 &man.ppp.8; handleiding.</para>
  2462 1647
  2463 1648 <programlisting>adsl:
  2464 1649 set log phase chat lcp ipcp ccp tun command
   
  2484 1669 <para>Omdat u het wachtwoord van uw account in het
  2485 1670 <filename>ppp.conf</filename> bestand in leesbare vorm moet
  2486 1671 plaatsen, moet u ervoor zorgen dat niemand anders de inhoud
  2487 van dit bestand kan lezen. De volgende serie van commando's
  2488 zorgt ervoor dat het bestand alleen leesbaar is door de
  2489 <systemitem class="username">root</systemitem> gebruiker. Raadpleeg de
  2490 handleidingen van &man.chmod.1; en &man.chown.8; voor verdere
  2491 informatie.</para>
  1672 van dit bestand kan lezen.</para>
  2492 1673
  2493 1674 <screen>&prompt.root; <userinput>chown root:wheel /etc/ppp/ppp.conf</userinput>
  2494 1675 &prompt.root; <userinput>chmod 600 /etc/ppp/ppp.conf</userinput></screen>
   
  2498 1679 Ethernet DSL-modems hebben een voor geconfigureerd LAN IP
  2499 1680 adres waarmee u verbinding maakt. In het geval van de Alcatel
  2500 1681 &speedtouch; home is <systemitem class="ipaddress">10.0.0.138</systemitem>
  2501 het adres. Uw router documentatie vertelt u welk adres uw
  1682 het adres. De documentatie van de router vertelt u welk adres uw
  2502 1683 apparaat gebruikt. Om de tunnel te openen en om een PPP sessie
  2503 op te zetten, start u het volgende commando:</para>
  1684 op te zetten:</para>
  2504 1685
  2505 <screen>&prompt.root; <userinput>pptp address adsl</userinput></screen>
  1686 <screen>&prompt.root; <userinput>pptp <replaceable>address</replaceable> adsl</userinput></screen>
  2506 1687
  2507 1688 <tip>
  2508 <para>Het kan wenselijk zijn om een ampersand
  2509 (<quote>&amp;</quote>) toe te voegen aan het einde van het
  2510 vorige commando, omdat <application>pptp</application>
  2511 uw prompt niet teruggeeft.</para>
  1689 <para>Als een ampersand (<quote>&amp;</quote>) is toegevoegd aan
  1690 het einde van dit commando zal <application>pptp</application>
  1691 de prompt terug geven.</para>
  2512 1692 </tip>
  2513 1693
  2514 1694 <para>Er wordt een <filename>tun</filename> virtueel tunnel
  2515 1695 apparaat gecree�rd voor interactie tussen de
  2516 1696 <application>pptp</application> en <application>ppp</application>
  2517 processen. Zodra u terugbent op uw prompt, of als
  1697 processen. Zodra de prompt is teruggegeven, of als
  2518 1698 <application>pptp</application> bevestigd dat er een verbinding
  2519 1699 is, kunt u de tunnel als volgend inzien:</para>
  2520 1700
  2521 <screen>&prompt.user; <userinput>ifconfig tun0</userinput>
  1701 <screen>&prompt.user; <userinput>ifconfig <replaceable>tun0</replaceable></userinput>
  2522 1702 tun0: flags=8051&lt;UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST&gt; mtu 1500
  2523 1703 inet 216.136.204.21 --&gt; 204.152.186.171 netmask 0xffffff00
  2524 1704 Opened by PID 918</screen>
  2525 1705
  2526 <para>Als het niet mogelijk is om verbinding te maken, controleert
  2527 u de configuratie van uw router, welke meestal bereikbaar is
  2528 door middel van <application>telnet</application> of via een
  2529 web browser. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken moet
  2530 u de resultaten van het <command>pptp</command> onderzoeken
  2531 en de inhoud van het <application>ppp</application> log
  2532 bestand, <filename>/var/log/ppp.log</filename> voor meer hints
  1706 <para>Als de verbinding mislukt, controleer de configuratie van
  1707 de router, welke meestal bereikbaar is door middel van een
  1708 web browser. Onderzoek ook de uitvoer van het
  1709 <command>pptp</command> en de inhoud van het log bestand
  1710 <filename>/var/log/ppp.log</filename> voor meer hints
  2533 1711 over wat er mis kan zijn.</para>
  2534 1712 </sect2>
  2535 1713 </sect1>
  2536
  2537 <sect1 xml:id="slip">
  2538 <info><title>Gebruik maken van SLIP</title>
  2539 <authorgroup>
  2540 <author><personname><firstname>Satoshi</firstname><surname>Asami</surname></personname><contrib>Origineel bijgedragen door </contrib></author>
  2541 </authorgroup>
  2542 <authorgroup>
  2543 <author><personname><firstname>Guy</firstname><surname>Helmer</surname></personname><contrib>Met input van </contrib></author>
  2544 <author><personname><firstname>Piero</firstname><surname>Serini</surname></personname></author>
  2545 </authorgroup>
  2546 </info>
  2547
  2548
  2549
  2550 <indexterm><primary>SLIP</primary></indexterm>
  2551
  2552 <warning>
  2553 <para>Deze sectie geldt en is alleen geldig voor &os;&nbsp;7.X.</para>
  2554 </warning>
  2555
  2556 <sect2 xml:id="slipc">
  2557 <title>Het opzetten van een SLIP-cli�nt</title>
  2558
  2559 <indexterm>
  2560 <primary>SLIP</primary>
  2561
  2562 <secondary>cli�nt</secondary>
  2563 </indexterm>
  2564
  2565 <para>Het volgende is ��n manier om een &os; machine
  2566 in te stellen voor gebruik met SLIP op een statisch host netwerk.
  2567 Voor dynamische hostnaam toewijzing (uw adres veranderd elke keer
  2568 als u inbelt), heeft u waarschijnlijk een meer complexe opzet
  2569 nodig.</para>
  2570
  2571 <para>Bepaal eerst aan welke seri�le poort uw modem verbonden
  2572 is. Veel mensen gebruiken hiervoor een symbolische link zoals
  2573 <filename>/dev/modem</filename> welke
  2574 verwijst naar de echte naam van het apparaat <filename>/dev/cuadN</filename>. Dit
  2575 geeft de mogelijkheid om naam abstract te houden, voor het geval
  2576 het modem ooit verplaatst wordt naar een andere poort. Het kan
  2577 best een vervelende klus zijn wanneer er een aantal bestanden in
  2578 <filename>/etc</filename> en
  2579 <filename>.kermrc</filename> bestanden verspreid over het gehele
  2580 systeem gerepareerd moeten worden!</para>
  2581
  2582 <note>
  2583 <para><filename>/dev/cuad0</filename>
  2584 is <filename>COM1</filename>, <filename>cuad1</filename> is
  2585 <filename>COM2</filename>, etc.</para>
  2586 </note>
  2587
  2588 <para>Zorg ervoor dat u het volgende in uw kernel configuratie
  2589 bestand hebt:</para>
  2590
  2591 <programlisting>device sl</programlisting>
  2592
  2593 <para>Deze is standaard opgenomen in de
  2594 <filename>GENERIC</filename> kernel, dus dat zou geen problemen
  2595 moeten opleveren tenzij u deze verwijderd heeft.</para>
  2596
  2597 <sect3>
  2598 <title>Dingen die u maar eenmalig hoeft uit te voeren</title>
  2599
  2600 <procedure>
  2601 <step>
  2602 <para>Voeg uw machine, de router en de naamservers toe
  2603 aan uw <filename>/etc/hosts</filename> bestand. Ons
  2604 bestand ziet er als volgend uit:</para>
  2605
  2606 <programlisting>127.0.0.1 localhost loghost
  2607 136.152.64.181 water.CS.Example.EDU water.CS water
  2608 136.152.64.1 inr-3.CS.Example.EDU inr-3 slip-gateway
  2609 128.32.136.9 ns1.Example.EDU ns1
  2610 128.32.136.12 ns2.Example.EDU ns2</programlisting>
  2611 </step>
  2612
  2613 <step>
  2614 <para>Zorg ervoor dat u <literal>files</literal> voor
  2615 <literal>dns</literal> in de <literal>hosts:</literal>
  2616 sectie van uw <filename>/etc/nsswitch.conf</filename>
  2617 bestand. Zonder deze parameters zouden er interessante
  2618 dingen kunnen gebeuren.</para>
  2619 </step>
  2620
  2621 <step>
  2622 <para>Bewerk het <filename>/etc/rc.conf</filename>
  2623 bestand.</para>
  2624
  2625 <orderedlist>
  2626 <listitem>
  2627 <para>Stel uw hostnaam in door de regel te bewerken die
  2628 aangeeft:</para>
  2629
  2630 <programlisting>hostname="myname.my.domain"</programlisting>
  2631
  2632 <para>De volledig gekwalificeerde internet hostnaam
  2633 moet hier geplaatst worden.</para>
  2634 </listitem>
  2635
  2636 <listitem>
  2637 <para>Stel de standaard router<indexterm><primary>standaard routering</primary></indexterm> in door het aanpassen
  2638 van de volgende regel van:</para>
  2639
  2640 <programlisting>defaultrouter="NO"</programlisting>
  2641
  2642 <para>naar:</para>
  2643
  2644 <programlisting>defaultrouter="slip-gateway"</programlisting>
  2645 </listitem>
  2646 </orderedlist>
  2647 </step>
  2648
  2649 <step>
  2650 <para>Cree�r en bestand genaamd
  2651 <filename>/etc/resolv.conf</filename> welke het volgende
  2652 bevat:</para>
  2653
  2654 <programlisting>domain CS.Example.EDU
  2655 nameserver 128.32.136.9
  2656 nameserver 128.32.136.12</programlisting>
  2657
  2658 <para>Zoals u kunt zien, stellen deze de naamserver<indexterm><primary>naamserver</primary></indexterm> hosten
  2659 in. Uiteraard is het echte domein<indexterm><primary>domeinnaam</primary></indexterm> en adres afhankelijk
  2660 van uw omgeving.</para>
  2661 </step>
  2662
  2663 <step>
  2664 <para>Stel het wachtwoord in voor de
  2665 <systemitem class="username">root</systemitem> en de <systemitem class="username">toor</systemitem>
  2666 gebruikers (en elke andere gebruiker die geen wachtwoord
  2667 heeft).</para>
  2668 </step>
  2669
  2670 <step>
  2671 <para>Herstart de machine en controleeer of deze opkomt
  2672 met de correcte hostnaam.</para>
  2673 </step>
  2674 </procedure>
  2675 </sect3>
  2676
  2677 <sect3>
  2678 <title>Het opzetten van een SLIP-verbinding</title>
  2679
  2680 <indexterm>
  2681 <primary>SLIP</primary>
  2682
  2683 <secondary>verbinding maken met</secondary>
  2684 </indexterm>
  2685
  2686 <procedure>
  2687 <step>
  2688 <para>Bel in, type <command>slip</command> op de prompt
  2689 en voer uw machine naam en wachtwoord in. Wat is
  2690 vereist, is afhankelijk van uw omgeving. Als u gebruik
  2691 maakt van <application>Kermit</application> kan een
  2692 script als de volgende gebruikt worden:</para>
  2693
  2694 <programlisting># kermit setup
  2695 set modem hayes
  2696 set line /dev/modem
  2697 set speed 115200
  2698 set parity none
  2699 set flow rts/cts
  2700 set terminal bytesize 8
  2701 set file type binary
  2702 # De volgende macro zal inbellen en ons inloggen.
  2703 define slip dial 643-9600, input 10 =&gt;, if failure stop, -
  2704 output slip\x0d, input 10 Username:, if failure stop, -
  2705 output silvia\x0d, input 10 Password:, if failure stop, -
  2706 output ***\x0d, echo \x0aCONNECTED\x0a</programlisting>
  2707
  2708 <para>Uiteraard moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord
  2709 wijzigen zodat deze overeenkomen met die van u. Nadat
  2710 dit gedaan is kunt u <command>slip</command> invullen op
  2711 de <application>Kermit</application> prompt om verbinding
  2712 te maken.</para>
  2713
  2714 <note>
  2715 <para>Het achterlaten van uw wachtwoord in leesbare tekst
  2716 waar dan ook op het bestandssysteem is zeker een
  2717 <emphasis>slecht</emphasis> idee. Doe dit op eigen
  2718 risico.</para>
  2719 </note>
  2720 </step>
  2721
  2722 <step>
  2723 <para>Laat <application>Kermit</application> daar (het
  2724 programma kan tijdelijk uitgeschakeld worden door
  2725 <keycombo>
  2726 <keycap>Ctrl</keycap>
  2727 <keycap>z</keycap>
  2728 </keycombo>) en type vervolgens als
  2729 <systemitem class="username">root</systemitem>:</para>
  2730
  2731 <screen>&prompt.root; <userinput>slattach -h -c -s 115200 /dev/modem</userinput></screen>
  2732
  2733 <para>Als u in staat bent om andere hosten met
  2734 <command>ping</command> te benaderen aan de andere kant
  2735 van de router, bent u verbonden! Als dit niet werkt kunt
  2736 u wellicht de <option>-a</option> gebruiken in plaats van
  2737 de <option>-c</option> als argument voor
  2738 <command>slattach</command>.</para>
  2739 </step>
  2740 </procedure>
  2741 </sect3>
  2742
  2743 <sect3>
  2744 <title>Hoe de verbinding afgebroken moet worden</title>
  2745
  2746 <para>Doe het volgende::</para>
  2747
  2748 <screen>&prompt.root; <userinput>kill -INT `cat /var/run/slattach.modem.pid`</userinput></screen>
  2749
  2750 <para>om <command>slattach</command> te stoppen. Houd in uw
  2751 achterhoofd dat u dit als <systemitem class="username">root</systemitem> moet
  2752 doen. Ga hierna terug naar <command>kermit</command> (door
  2753 het intypen van <command>fg</command> als u deze tijdelijk
  2754 uitgeschakeld had) en verlaat de applicatie
  2755 (<keycap>q</keycap>).</para>
  2756
  2757 <para>De &man.slattach.8; handleiding zegt dat
  2758 <command>ifconfig sl0 down</command> uitgevoerd moet worden
  2759 om de interface uit te schakelen, maar dit lijkt geen verschil
  2760 op te leveren. (<command>ifconfig sl0</command> lijkt
  2761 hetzelfde resultaat te geven.)</para>
  2762
  2763 <para>Soms kan het gebeuren dat het modem weigert om de carrier
  2764 los te laten. Start in dat geval simpelweg
  2765 <command>kermit</command> en stop deze wederom. Meestal stopt
  2766 het met de tweede poging.</para>
  2767 </sect3>
  2768
  2769 <sect3>
  2770 <title>Problemen oplossen</title>
  2771
  2772 <para>Als dit niet werkt, voelt u zich dan vrij om rond te vragen
  2773 op de &a.net.name; mailing lijst. De volgende dingen zijn
  2774 mensen al eens tegen aangelopen:</para>
  2775
  2776 <itemizedlist>
  2777 <listitem>
  2778 <para>Het niet gebruiken van de <option>-c</option> of
  2779 <option>-a</option> optie voor <command>slattach</command>
  2780 (Dit zou niet fataal moeten zijn, maar sommige mensen
  2781 hebben aangegeven dat het de problemen oplostte.)</para>
  2782 </listitem>
  2783
  2784 <listitem>
  2785 <para>Het intypen van <option>s10</option> in plaats van
  2786 <option>sl0</option> (het verschil is wellicht lastig te
  2787 zien met sommige fonts).</para>
  2788 </listitem>
  2789
  2790 <listitem>
  2791 <para>Probeer <command>ifconfig sl0</command> uit te voeren
  2792 om de interface status te zien. U kunt bijvoorbeeld
  2793 krijgen:</para>
  2794
  2795 <screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig sl0</userinput>
  2796 sl0: flags=10&lt;POINTOPOINT&gt;
  2797 inet 136.152.64.181 --&gt; 136.152.64.1 netmask ffffff00</screen>
  2798 </listitem>
  2799
  2800 <listitem>
  2801 <para>Als u <errorname>no route to host</errorname> krijgt
  2802 van het &man.ping.8; commando, is er mogelijk een probleem
  2803 met uw route tabel. U kunt het
  2804 <command>netstat -r</command> commando uitvoeren om de
  2805 huidige routes te zien:</para>
  2806
  2807 <screen>&prompt.root; <userinput>netstat -r</userinput>
  2808 Routing tables
  2809 Destination Gateway Flags Refs Use IfaceMTU Rtt Netmasks:
  2810
  2811 (root node)
  2812 (root node)
  2813
  2814 Route Tree for Protocol Family inet:
  2815 (root node) =&gt;
  2816 default inr-3.Example.EDU UG 8 224515 sl0 - -
  2817 localhost.Exampl localhost.Example. UH 5 42127 lo0 - 0.438
  2818 inr-3.Example.ED water.CS.Example.E UH 1 0 sl0 - -
  2819 water.CS.Example localhost.Example. UGH 34 47641234 lo0 - 0.438
  2820 (root node)</screen>
  2821
  2822 <para>Het voorgaand voorbeeld komt van een relatief druk
  2823 systeem. De getallen op uw systeem zullen anders zijn
  2824 naar gelang de netwerk activiteiten.</para>
  2825
  2826 </listitem>
  2827 </itemizedlist>
  2828 </sect3>
  2829 </sect2>
  2830
  2831 <sect2 xml:id="slips">
  2832 <title>Het opzetten van een SLIP-server</title>
  2833
  2834 <indexterm>
  2835 <primary>SLIP</primary>
  2836 <secondary>server</secondary>
  2837 </indexterm>
  2838
  2839 <para>Dit document levert suggesties voor het opzetten van een
  2840 SLIP-server op een &os; systeem, welke meestal betekent het
  2841 configureren van uw systeem om automatisch verbindingen op te
  2842 zetten wanneer er wordt ingelogt met remote SLIP
  2843 cli�nten.</para>
  2844
  2845 <sect3 xml:id="slips-prereqs">
  2846 <title>Eisen vooraf</title>
  2847
  2848 <indexterm><primary>TCP/IP networking</primary></indexterm>
  2849
  2850 <para>Deze sectie is vrij technisch van aard, dus achtergrond
  2851 informatie is vereist. Er wordt aangenomen dat u bekend bent
  2852 met het TCP/IP-netwerk protocol, en in dan in het bijzonder
  2853 met netwerk en node adresseringen, netwerk adres maskers,
  2854 subnetten, routes en dynamische routering protocollen
  2855 zoals RIP. Het configureren van een SLIP-dienst op een inbel
  2856 server vereist kennis van deze concepten en als u daarmee niet
  2857 bekend bent, leest u dan aub een versie van of
  2858 Craig Hunt's <emphasis>TCP/IP Network Administration</emphasis>
  2859 gepubliceerd door O'Reilly &amp; Associates, Inc. (ISBN Number
  2860 0-937175-82-X), of Douglas Comer's boeken over het TCP/IP
  2861 protocol.</para>
  2862
  2863 <indexterm><primary>modem</primary></indexterm>
  2864
  2865 <para>Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat u reeds uw modem(s)
  2866 heeft geconfigureerd en dat u de juiste systeem bestanden
  2867 heeft aangepast zodat er logins mogelijk zijn door uw modem(s)
  2868 heen. Als u dat nog niet heeft gedaan, zie dan <xref linkend="dialup"/> voor details over het opzetten van
  2869 inbel diensten. Wellicht wilt u ook de handleiding bekijken
  2870 voor &man.sio.4; voor meer informatie over de seri�le
  2871 port device driver en de &man.ttys.5;, &man.gettytab.5;,
  2872 &man.getty.8;, &amp; &man.init.8; handleidingen voor
  2873 informatie die relevant zijn voor het configureren van het
  2874 systeem zodat logins mogelijk worden op modems, en wellicht
  2875 &man.stty.1; voor informatie over het instellen van de
  2876 seri�le poort (zoals <literal>clocal</literal> voor
  2877 direct verbonden seri�le interfaces).</para>
  2878 </sect3>
  2879
  2880 <sect3>
  2881 <title>Snel overzicht</title>
  2882
  2883 <para>In een typische configuratie, werkt het gebruik van &os;
  2884 als een SLIP-server als volgend: een SLIP-gebruiker belt in
  2885 op uw &os; SLIP-server systeem en logt in met een speciaal
  2886 SLIP-login ID dat gebruik maakt van
  2887 <filename>/usr/sbin/sliplogin</filename>. Het
  2888 <command>sliplogin</command> programma leest door het
  2889 <filename>/etc/sliphome/slip.hosts</filename> bestand om een
  2890 corresponderende regel te vinden voor de speciale gebruiker en
  2891 als deze een match vindt verbind het de seri�le lijn met
  2892 een beschikbare SLIP-interface waarna het shellscript
  2893 <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> wordt uitgevoerd
  2894 om de SLIP-interface te configureren.</para>
  2895
  2896 <sect4>
  2897 <title>Een voorbeeld van SLIP-server login</title>
  2898
  2899 <para>Bijvoorbeeld, als een SLIP-user-ID
  2900 <systemitem class="username">Shelmerg</systemitem>is, kan
  2901 <systemitem class="username">Shelmerg</systemitem>'s regel in
  2902 <filename>/etc/master.passwd</filename> er als volgt
  2903 uitzien:</para>
  2904
  2905 <programlisting>Shelmerg:password:1964:89::0:0:Guy Helmer - SLIP:/usr/users/Shelmerg:/usr/sbin/sliplogin</programlisting>
  2906
  2907 <para>Wanneer <systemitem class="username">Shelmerg</systemitem> inlogt, zoekt het
  2908 <command>sliplogin</command> programma in het
  2909 <filename>/etc/sliphome/slip.hosts</filename> bestand voor
  2910 een regel dat een corresponderende user ID heeft, er kan
  2911 bijvoorbeeld een regel staan in
  2912 <filename>/etc/sliphome/slip.hosts</filename> dat eruit
  2913 ziet als volgend:</para>
  2914
  2915 <programlisting>Shelmerg dc-slip sl-helmer 0xfffffc00 autocomp</programlisting>
  2916
  2917 <para><command>sliplogin</command> zal de corresponderende
  2918 regel vinden en de seri�le lijn koppelen aan de eerste
  2919 beschikbare SLIP-interface, waarna
  2920 <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> wordt
  2921 uitgevoerd zoals volgend:</para>
  2922
  2923 <programlisting>/etc/sliphome/slip.login 0 19200 Shelmerg dc-slip sl-helmer 0xfffffc00 autocomp</programlisting>
  2924
  2925 <para>Als alles goed gaat, zal
  2926 <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> een
  2927 <command>ifconfig</command> commando uitvoeren voor de SLIP
  2928 interface waaraan <command>sliplogin</command> zichzelf
  2929 koppelt (SLIP-interface 0 zoals in bovenstaand voorbeeld
  2930 was de eerste parameter in de lijst welke gegeven is aan
  2931 <filename>slip.login</filename>) om een lokaal IP-adres
  2932 in te stellen (<systemitem>dc-slip</systemitem>), een remote IP
  2933 adres (<systemitem>sl-helmer</systemitem>), een netwerk master voor
  2934 de SLIP-interface
  2935 (<systemitem class="netmask">0xfffffc00</systemitem>), en enkele
  2936 additionele vlaggen (<literal>autocomp</literal>). Als
  2937 er iets misgaat zal <command>sliplogin</command> meestal
  2938 voldoende goede informatie loggen via de
  2939 <application>syslogd</application> daemon faciliteiten,
  2940 welke meestal logt naar
  2941 <filename>/var/log/messages</filename> (zie de handleidingen
  2942 van &man.syslogd.8; en &man.syslog.conf.5; en controleer het
  2943 <filename>/etc/syslog.conf</filename> bestand om te zien wat
  2944 <application>syslogd</application> logt en waar dit naartoe
  2945 gelogt wordt).</para>
  2946 </sect4>
  2947 </sect3>
  2948
  2949 <sect3>
  2950 <title>Kernel-configuratie</title>
  2951
  2952 <indexterm>
  2953 <primary>kernel</primary>
  2954
  2955 <secondary>configuration</secondary>
  2956 </indexterm>
  2957
  2958 <indexterm>
  2959 <primary>SLIP</primary>
  2960 </indexterm>
  2961
  2962 <para>&os;'s standaard kernel (<filename>GENERIC</filename>)
  2963 heeft reeds ondersteuning voor SLIP (&man.sl.4;), in het
  2964 geval van een custom kernel moet de volgende regel worden
  2965 toegevoegd aan de kernel configuratie:</para>
  2966
  2967 <programlisting>device sl</programlisting>
  2968
  2969 <para>Standaard zal uw &os; machine geen pakketten doorsturen.
  2970 Als u wilt dat uw &os; SLIP-server zich gedraagt als router
  2971 zult u het bestand <filename>/etc/rc.conf</filename> moeten
  2972 bewerken en de instelling van de
  2973 <literal>gateway_enable</literal> variabele moeten aanpassen
  2974 naar <option>YES</option>. Dit zorgt ervoor dat de machine
  2975 na een herstart zich zal blijven gedragen als router.</para>
  2976
  2977 <para>Om de instellingen meteen actief te maken kunt u het
  2978 volgende commando als <systemitem class="username">root</systemitem>
  2979 uitvoeren:</para>
  2980
  2981 <screen>&prompt.root; service routing start</screen>
  2982
  2983 <para>Raadpleeg aub <xref linkend="kernelconfig"/> over
  2984 het configureren van de &os; kernel voor meer hulp over het
  2985 herconfigureren van uw kernel.</para>
  2986 </sect3>
  2987
  2988 <sect3>
  2989 <title>Sliplogin-configuratie</title>
  2990
  2991 <para>Zoals eerder vermeld, zijn er drie bestanden in de map
  2992 <filename>/etc/sliphome</filename> die
  2993 onderdeel zijn van de configuratie voor
  2994 <filename>/usr/sbin/sliplogin</filename> (zie
  2995 &man.sliplogin.8; voor de actuele handleiding voor
  2996 <command>sliplogin</command>): <filename>slip.hosts</filename>,
  2997 welke de SLIP-gebruikers definieert en de gekoppelde IP
  2998 adressen; <filename>slip.login</filename>, welke meestal de
  2999 SLIP-interface configureert en (optioneel)
  3000 <filename>slip.logout</filename>, welke de effecten van
  3001 <filename>slip.login</filename> ongedaan maakt wanneer de
  3002 seri�le verbinding verbroken wordt.</para>
  3003
  3004 <sect4>
  3005 <title><filename>slip.hosts</filename> configuratie</title>
  3006
  3007 <para><filename>/etc/sliphome/slip.hosts</filename> bevat
  3008 regels welke minstens vier onderdelen heeft die
  3009 gescheiden worden door een spatie:</para>
  3010
  3011 <itemizedlist>
  3012 <listitem>
  3013 <para>SLIP-gebruikers login ID</para>
  3014 </listitem>
  3015
  3016 <listitem>
  3017 <para>Lokale adres (lokaal voor de SLIP-server) van de
  3018 SLIP-link</para>
  3019 </listitem>
  3020
  3021 <listitem>
  3022 <para>Remote adres van de SLIP-link</para>
  3023 </listitem>
  3024
  3025 <listitem>
  3026 <para>Netwerk masker</para>
  3027 </listitem>
  3028 </itemizedlist>
  3029
  3030 <para>De lokale en remote adressen mogen host namen zijn
  3031 (Welke naar IP-adressen vertaald kunnen worden door
  3032 <filename>/etc/hosts</filename> of door de
  3033 <acronym>DNS</acronym> diensten, afhankelijk van uw
  3034 specificaties in het <filename>/etc/nsswitch.conf</filename>,
  3035 het netwerk masker mag een naam zijn dat vertaald kan worden
  3036 door een zoek opdracht in <filename>/etc/networks</filename>.
  3037 Op een voorbeeld systeem ziet het
  3038 <filename>/etc/sliphome/slip.hosts</filename> bestand er als
  3039 volgt uit:</para>
  3040
  3041 <programlisting>#
  3042 # login local-addr remote-addr mask opt1 opt2
  3043 # (normal,compress,noicmp)
  3044 #
  3045 Shelmerg dc-slip sl-helmerg 0xfffffc00 autocomp</programlisting>
  3046
  3047 <para>Aan het einde van deze regel staan ��n of
  3048 meerdere opties:</para>
  3049
  3050 <itemizedlist>
  3051 <listitem>
  3052 <para><option>normal</option> &mdash; geen compressie
  3053 van de header</para>
  3054 </listitem>
  3055
  3056 <listitem>
  3057 <para><option>compress</option> &mdash; comprimeer
  3058 headers</para>
  3059 </listitem>
  3060
  3061 <listitem>
  3062 <para><option>autocomp</option> &mdash; comprimeer de
  3063 headers als de remote kant dit accepteert</para>
  3064 </listitem>
  3065
  3066 <listitem>
  3067 <para><option>noicmp</option> &mdash; schakelt ICMP
  3068 pakketten uit (dus alle <quote>ping</quote> pakketten
  3069 worden geweigerd in plaats van dat deze bandbreedte
  3070 verbruiken)</para>
  3071 </listitem>
  3072 </itemizedlist>
  3073
  3074 <indexterm><primary>SLIP</primary></indexterm>
  3075
  3076 <indexterm><primary>TCP/IP networking</primary></indexterm>
  3077
  3078 <para>Uw keuze van een lokaal en remote adres voor uw SLIP
  3079 verbindingen is afhankelijk van of u een speciaal toegewezen
  3080 TCP/IP-subnet gebruikt, of dat u gebruik gaat maken van
  3081 <quote>proxy ARP</quote> op uw SLIP-server (het is geen
  3082 echte <quote>proxy ARP</quote>, maar het is de terminologie
  3083 welke in deze sectie gebruikt wordt om het te beschrijven).
  3084 Als u niet zeker bent welke methode u moet kiezen, of hoe u
  3085 IP-adressen moet toewijzen, raadpleegt u dan de TCP/IP
  3086 boeken die vermeld worden in de SLIP vereisten
  3087 (<xref linkend="slips-prereqs"/>) en/of vraag uw IP-netwerk
  3088 manager om hulp.</para>
  3089
  3090 <para>Als u gebruik gaat maken van een separaat subnet voor
  3091 uw SLIP-cli�nten, moet u een subnet alloceren uit de
  3092 voor u toegewezen IP-ruimte, en elke SLIP-cli�nt een
  3093 IP-adres geven uit dat subnet. Daarna moet u waarschijnlijk
  3094 een statische route configureren voor uw SLIP-subnet via
  3095 uw SLIP-server naar de dichtsbijzijnde IP-router.</para>
  3096
  3097 <indexterm><primary>Ethernet</primary></indexterm>
  3098
  3099 <para>In het andere geval moet u gebruik maken van de
  3100 <quote>proxy ARP</quote> methode, u moet elke SLIP
  3101 cli�nt een IP-adres geven uit het Ethernet-subnet van
  3102 uw SLIP-server, daarnaast moet u het
  3103 <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> en het
  3104 <filename>/etc/sliphome/slip.logout</filename> script
  3105 aanpassen om gebruik te maken van &man.arp.8; om de
  3106 <quote>proxy ARP</quote> regels te beheren in de SLIP
  3107 servers ARP tabel.</para>
  3108 </sect4>
  3109
  3110 <sect4>
  3111 <title><filename>slip.login</filename> configuratie</title>
  3112
  3113 <para>Een typisch <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename>
  3114 bestand ziet er als volgend uit:</para>
  3115
  3116 <programlisting>#!/bin/sh -
  3117 #
  3118 # @(#)slip.login 5.1 (Berkeley) 7/1/90
  3119
  3120 #
  3121 # generiek loginbestand voor een SLIP-lijn. sliplogin voert deze uit
  3122 # met de volgende parameters:
  3123 # 1 2 3 4 5 6 7-n
  3124 # slipunit ttyspeed loginname local-addr remote-addr mask opt-args
  3125 #
  3126 /sbin/ifconfig sl$1 inet $4 $5 netmask $6</programlisting>
  3127
  3128 <para>Dit <filename>slip.login</filename> bestand start
  3129 alleen het <command>ifconfig</command> commando voor de
  3130 betreffende SLIP-interace met het lokale en remote adres
  3131 met het netwerkmasker van de SLIP-interface.</para>
  3132
  3133 <para>Als u besloten heeft om gebruik te maken van de
  3134 <quote>proxy ARP</quote> methode (in plaats van het
  3135 gebruiken van een apart subnet voor uw SLIP-cli�nten)
  3136 moet u het <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename>
  3137 bestand aanpassen zodat deze er ongeveer als volgend
  3138 uitziet:</para>
  3139
  3140 <programlisting>#!/bin/sh -
  3141 #
  3142 # @(#)slip.login 5.1 (Berkeley) 7/1/90
  3143
  3144 #
  3145 # generiek loginbestand voor een SLIP-lijn. sliplogin voert deze uit
  3146 # met de volgende parameters:
  3147 # 1 2 3 4 5 6 7-n
  3148 # slipunit ttyspeed loginname local-addr remote-addr mask opt-args
  3149 #
  3150 /sbin/ifconfig sl$1 inet $4 $5 netmask $6
  3151 # Beantwoord ARP Verzoeken voor de SLIP-cli�nt met ons Ethernet
  3152 # adres
  3153 /usr/sbin/arp -s $5 00:11:22:33:44:55 pub</programlisting>
  3154
  3155 <para>De extra regel in het <filename>slip.login</filename>
  3156 bestand,
  3157 <command>arp -s &#36;5 00:11:22:33:44:55 pub</command>,
  3158 cree�rt een ARP-regel in de ARP-tabel van de SLIP-server.
  3159 Deze ARP regel zorgt ervoor dat de SLIP-server antwoord
  3160 geeft met het Ethernet MAC adres van de SLIP-server wanneer
  3161 een andere IP-node op het Ethernet vraagt om te communiceren
  3162 met het IP-adres van de SLIP-cli�nt.</para>
  3163
  3164 <indexterm>
  3165 <primary>Ethernet</primary>
  3166
  3167 <secondary>MAC address</secondary>
  3168 </indexterm>
  3169
  3170 <para>Wanneer u gebruik maakt van het voorbeeld hierboven,
  3171 wees u er dan zeker van dat u het Ethernet MAC adres
  3172 (<systemitem class="etheraddress">00:11:22:33:44:55</systemitem>) veranderd
  3173 in het MAC adres van uw systeem's Ethernet kaart, anders
  3174 werkt uw <quote>proxy ARP</quote> zeker niet! U kunt het
  3175 Ethernet MAC adres van uw SLIP-server achterhalen door het
  3176 bekijken van het resultaat van <command>netstat -i</command>;
  3177 de tweede regel met resultaten moet er ongeveer als volgend
  3178 uitzien:</para>
  3179
  3180 <screen>ed0 1500 &lt;Link&gt;0.2.c1.28.5f.4a 191923 0 129457 0 116</screen>
  3181
  3182 <para>Dit geeft aan dat het specifieke Ethernet MAC adres van
  3183 het systeem is <systemitem class="etheraddress">00:02:c1:28:5f:4a</systemitem>
  3184 &mdash; de punten in het Ethernet MAC adres welke gegeven
  3185 wordt door <command>netstat -i</command> moet worden veranderd
  3186 in dubbele punten (<quote>:</quote>) en voorloop nullen
  3187 moeten worden toegevoegd aan elk enkel hexadecimaal getal
  3188 om het adres te converteren naar de vorm die &man.arp.8;
  3189 wenst; zie de handleiding van &man.arp.8; voor een compleet
  3190 overzicht van het gebruik hiervan.</para>
  3191
  3192 <note>
  3193 <para>Wanneer u
  3194 <filename>/etc/sliphome/slip.login</filename> en
  3195 <filename>/etc/sliphome/slip.logout</filename>, aanmaakt
  3196 moet het <quote>uitvoerbare</quote> bitje gezet zijn
  3197 (bijvoorbeeld <command>chmod 755
  3198 /etc/sliphome/slip.login /etc/sliphome/slip.logout</command>)
  3199 anders is <command>sliplogin</command> niet in staat om
  3200 deze uit te voeren.</para>
  3201 </note>
  3202 </sect4>
  3203
  3204 <sect4>
  3205 <title><filename>slip.logout</filename> configuratie</title>
  3206
  3207 <para><filename>/etc/sliphome/slip.logout</filename> is niet
  3208 strict noodzakelijk (tenzij u <quote>proxy ARP</quote>
  3209 implementeert), maar als beslist om deze aan te maken is
  3210 dit een voorbeeld basis <filename>slip.logout</filename>
  3211 script:</para>
  3212
  3213 <programlisting>#!/bin/sh -
  3214 #
  3215 # slip.logout
  3216
  3217 #
  3218 # uitlogbestand voor een SLIP-regel. sliplogin voert deze uit met de
  3219 # parameters:
  3220 # 1 2 3 4 5 6 7-n
  3221 # slipunit ttyspeed loginname local-addr remote-addr mask opt-args
  3222 #
  3223 /sbin/ifconfig sl$1 down</programlisting>
  3224
  3225 <para>Als u gebruik maakt van <quote>proxy ARP</quote> wilt u
  3226 waarschijnlijk dat het
  3227 <filename>/etc/sliphome/slip.logout</filename> bestand de
  3228 ARP regel weghaalt voor de SLIP-cli�nt:</para>
  3229
  3230 <programlisting>#!/bin/sh -
  3231 #
  3232 # @(#)slip.logout
  3233
  3234 #
  3235 # uitlogbestand voor een SLIP-regel. sliplogin voert deze uit met de
  3236 # parameters:
  3237 # 1 2 3 4 5 6 7-n
  3238 # slipunit ttyspeed loginname local-addr remote-addr mask opt-args
  3239 #
  3240 /sbin/ifconfig sl$1 down
  3241 # Stop met het beantwoorden van ARP verzoeken voor de SLIP-cli�nt
  3242 /usr/sbin/arp -d $5</programlisting>
  3243
  3244 <para>Het <command>arp -d &#36;5</command> verwijderd de ARP
  3245 regel, die <quote>proxy ARP</quote> heeft toegevoegd toen
  3246 de SLIP-cli�nt inlogde.</para>
  3247
  3248 <para>Het is belangrijk om dit te herhalen: zorg ervoor
  3249 <filename>/etc/sliphome/slip.logout</filename> het
  3250 uitvoerbare bitje heeft gezet nadat deze gecree�rd
  3251 is (b.v.
  3252 <command>chmod 755 /etc/sliphome/slip.logout</command>).</para>
  3253 </sect4>
  3254 </sect3>
  3255
  3256 <sect3>
  3257 <title>Routering-overwegingen</title>
  3258
  3259 <indexterm>
  3260 <primary>SLIP</primary>
  3261
  3262 <secondary>routering</secondary>
  3263 </indexterm>
  3264
  3265 <para>Als u geen gebruik maakt van de <quote>proxy ARP</quote>
  3266 voor het routeren van pakketten tussen uw SLIP-cli�nten
  3267 en de rest van uw netwerk (en wellicht het internet), moeten
  3268 er misschien een aantal statische routeringen naar de best
  3269 bereikbare standaard router ingesteld worden om uw SLIP
  3270 cli�nts te routeren via uw SLIP0server.</para>
  3271
  3272 <sect4>
  3273 <title>Statische routeringen</title>
  3274
  3275 <indexterm><primary>statische routeringen</primary></indexterm>
  3276
  3277 <para>Het toevoegen van statische routeringen naar de dichts
  3278 bijzijnde router kan problematisch zijn (of zelfs onmogelijk
  3279 als u niet de bevoegdheden heft om dit te doen). Als u een
  3280 netwerk heeft met meerdere routers binnen uw organisatie
  3281 kan het zijn dat sommige routers, zoals die van Cisco en
  3282 Proteon , niet alleen geconfigureerd moeten worden met de
  3283 statische route naar het SLIP-subnet, maar deze moeten dan
  3284 ook geconfigureerd worden over welke statische routes aan
  3285 andere routers verteld moeten worden. Enige expertise en
  3286 fine tunen kan nodig zijn om statische routing te laten
  3287 werken.</para>
  3288 </sect4>
  3289 </sect3>
  3290 </sect2>
  3291 </sect1>
  3292 1714 </chapter>